Super Credit е част от

Обединена българска банка

Белгийската КВС Груп е най-голямата банково-застрахователна група в България

5/5 — от 5 отзива

КВС Груп в България обединява дружества с дългогодишна история и богат опит.

Компаниите, част от КВС Груп в България, са Обединена българска банка, ДЗИ Общо застраховане, ДЗИ Животозастраховане, ОББ Интерлийз, ОББ Пенсионно осигуряване, ОББ Асет Мениджмънт, ОББ Факторинг, ОББ Застрахователен брокер, КВС Клон България. Те предлагат пълния спектър от финансови услуги, включително лизингови, управление на активи и факторинг.

ОББ е учредена през 1992 г. чрез сливането на 22 български регионални търговски банки. След придобиването на ОББ от страна на белгийската група банката получи най-високия кредитен рейтинг в България по оценка на Fitch - ‘A-‘, който е по-висок от този на България. Благодарение на своята отлично развита дистрибуционна мрежа ОББ разполага с клонове на територията на цялата страна.

Защо ОББ?

  • Защото е най-голямата банково-застрахователна група на българския пазар, част от Групата на KBC;
  • Доказано успешно съчетават традиции и иновации в банкирането;
  • Не спират да се развиват;

Банка и застраховател заедно – защо?

Вярват, че клиентите не мечтаят за кредит или застраховка, а за свой дом, кола, пътешествие. Вярват, че искат да се чувстват спокойни и сигурни за себе си, своите близки, имуществото си. За да го постигнат, се нуждаят от финансиране и застраховки. Банково-застрахователният модел на КВС, който OББ и ДЗИ успешно развиват на българския пазар, дава именно това предимство на клиента – да получи цялостни финансови решения, пестейки средства и време. Това е уникално предимство на банка ОББ.

За KBC Груп

Основана през 1998 г. след сливането на две белгийски банки (Kredietbank и CERA Bank) и белгийска застрахователна компания (ABB Insurance), днес КВС Груп е работодател на над 42 000 служители и основна банка или застраховател на над 11 млн. клиенти.

В КВС Груп се стрямят да бъдат много повече от банка и застраховател: основната цел като банково-застрахователна група е да помогат на всички свои клиенти и партньори да реализират мечтите си и да ги защитят. Още повече: искат да вдъхновяват и стимулират тези, които разчитат на банката всеки ден.

Това, което правят и го правят така, че другите да могат да растат и да постигнат своите цели: банката дава възможност на малките клиенти да планират и реализират своите проекти и да им помогнат да ги защитят; банката си сътрудничи с бизнес клиенти, за да могат те да се развиват и развиват в дългосрочен план; стимулират местните икономики, така че общностите да могат да се развиват по-нататък, КВС Груп предлага услуги на техните граждани, възможности за техните млади хора; подготвят се за бъдещите предизвикателства, така че настоящите и бъдещите служители на банката да могат да развият своя потенциал.

Основните пазари, в които КВС Груп присъства, са Белгия, Чехия, Словакия, Унгария, България и Ирландия.

Продукти на Обединена българска банка

Потребителски кредити

Потребителски кредит

Осигурете си необходимите средства, избирайки вноската и срока на кредита според възможностите си.

Научете повече

Потребителски кредит за големи суми

Потребителски кредит за случаите, в които имате нужда от по-голяма сума и искате да я изплатите в кратки срокове.

Научете повече

Потребителски кредит "Златна възраст"

Потребителски кредит за клиенти с придобито право на лична пенсия, с лесна процедура на кандидатстване и атрактивни условия.

Научете повече

Обединен кредит

С потребителски кредит за обединяване на задължения изплащате едно задължение на едно място при изгодни финансови условия.

Научете повече

Овърдрафт

С овърдрафт от ОББ получавате гъвкава форма на кредит за ползване на допълнителни средства по Вашата разплащателна сметка до предварително договорен лимит.

Научете повече

Кредит за студенти и докторанти с държавна финансова подкрепа

Вярваме във Вашия успех и стоим зад Вас!

Научете повече

Ипотечни кредити

Кредитиране / За компании с годишен оборот до 1 млн. лева

Овърдрафт за микро предприятия

Посрещнете текущите нужди на своя бизнес сигурно и гъвкаво с автоматично усвояване и погасяване по разплащателна сметка.

Научете повече

Оборотен кредит на равни вноски

Кредит за оборотни средства за покриване на вашите всекидневни бизнес потребности, изплащан на равни месечни вноски по главница.

Научете повече

ДДС Кредитна линия

Осъществете инвестиционните си проекти чрез финансиране на ДДС с кредитна линия от ОББ.

Научете повече

Инвестиционен кредит

Получете нужните средства за развитие на своя бизнес с дългосрочен целеви кредит за финансиране на дълготрайни активи.

Научете повече

Лимит за банкови гаранции за микро предприятия

Поемаме кредитен ангажимент за издаване на банкови гаранции по Ваше нареждане в полза на Ваш контрагент.

Научете повече

Комбинирана гаранция COSME и НГФ за бизнес кредити на микро предприятия

ОББ предлага кредити при облекчени условия за обезпечение, благодарение на комбиниране на два гаранционни инструмента COSME* и НГФ**

Научете повече

Гарантирани кредити от НГФ за микро предприятия

Съвместна програма на ОББ и НГФ за гарантиране на кредити за малки и средни предприятия.

Научете повече

Кредитиране / За компании с годишен оборот над 1 млн. лева

Стандартен инвестиционен кредит

Стандартният инвестиционен кредит e дългосрочен кредит за осъществяване на инвестиционните Ви намерения.

Научете повече

Продукти за големи корпоративни клиенти

Предназначени за финансиране на мащабни проекти чрез цялата палитра финансови продукти на ОББ. Приложими при реализацията на големи и ключови инвестиционни проекти.

Научете повече

Кредитна линия

Покрийте оперативните си нужди от средства, за посрещане на ежедневните бизнес предизвикателства с кредитна линия от ОББ.

Научете повече

Земеделски кредит с обезпечение субсидии

ОББ предлага кредити с обезпечение очаквани субсидии за земеделски производители, подпомагани по СЕПП, ЗДП и други субсидии от Държавен фонд земеделие.

Научете повече

Гарантирани кредити от НГФ

Съвместна програма на ОББ и НГФ за гарантиране на кредити за малки и средни предприятия.

Научете повече

Оборотен кредит и овърдрафт

Краткосрочни кредити - овърдраф и стандартен кредит с фиксиран срок и размер за обезпечаване на текущите финансови нужди от оборотни средства на Вашия бизнес.

Научете повече

Мини агро кредит

Финансиране под формата на инвестиционни кредити и/или овърдрафти с бърза процедура за одобрение за земеделски производители и животновъди с минимум 2 г. опит и обработваеми площи над 300 дка.

Научете повече

Търсите най-изгодните оферти за кредитиране или рефинансиране?

Поискайте консултация