Super Credit е част от

Лизинг на движимо или недвижимо имущество

Получавате експертна консултация относно изгодни предложения за лизинг и тълкуваме условията по офертите на разбираем език. Лизинг за движимо и недвижимо имущество, както и с цел за финансиране на нова и употребявана земеделска техника и транспортни средства и оборудване на бизнеса.

5/5 — от 5 отзива

Предимства

Нашите кредитни консултанти ще Ви съдействат за организирането на необходимите документи при Вашето желание за лизинг.

 • Свързана статия
 • Асоциация на кредитните консултанти в България
 • 01 април 2022

 

Лизингът е договор за временно ползване на дадено движимо или недвижимо имущество срещу заплащане на лизингови вноски.

Узаконени са две основни форми на лизинг.

Финансов лизинг

Този вид лизинг е дългосрочен договор без възможност да се откажете от договора през определения в него срок.  Когато се изплати последната вноска и клиента-лизингополучател е заплатил цялата цена на имуществото, лизингодателят прехвърля собствеността.

 

Оперативен лизинг

Този вид лизинг е крактосрочен договор с възможност за отказ на всяка от страните за периода на действие на договора.

Срокове на договор и прекратяване
 • При финансовия лизинг обикновено е дългосрочен или няма горна граница и при него нямате възможност за прекратяване.
 • При оперативния лизинг е краткосрочен и не по-дълъг от 5 години и имате възможност за отказ през периода на действие на договора.
Ползване на движимото или недвижимото имущество
 • При финансовия лизинг срокът на ползване е съобразен с икономически полезния живот на имуществото, като се ползва до края на амортизационния срок.
 • При оперативния лизинг не е предвидена възможност за покупко-продажба и като клиент-лизингополучател сте задължени да върнете имуществото след изтичане на договора.
Разноски по лизинга
 • При финансовия лизинг, лизингодателят прехвърля на клиента-лизингополучател всички разходи и изгоди, свързани с експлоатацията на имуществото.
 • При оперативния лизинг текущите разноски /поддържане на имуществото/ са за лизингополучателя и останалите за лизингодателя.
Риск при лизинг
 • За случайно погиване на имуществото при финансовия лизинг е предвиден за клиента-лизингополучател.
 • За погубване на имуществото при оперативния лизинг винаги е за лизингодателя.

Нашите партньори

Какъв е процесът на кредитно консултиране?

 • Опознаваме и разбираме Вашите нужди

 • Откриваме най-изгодната оферта на пазара на кредити

 • Договаряме възможно най-добрите условия

 • Получавате специални оферти и ценен съвет от нас

 • Поемаме ангажимента за необходимите документи

 • Правите информиран и сигурен избор

 • Оставаме на разположение за последващо обслужване

Често задавани въпроси

Нашите кредитни консултанти със солиден банков опит са на разположение да Ви помогнат и да отговорят обективно на всеки възникнал въпрос от Вас за лизинг за движимо и недвижимо имущество.

Не пропускайте възможността да заявите Вашите специални запитвания и да получите ценни съвети и най-изгодни договори за лизинг.

 • Колко струват услугите на SUPER CREDIT?

  Нашите услуги са абсолютно БЕЗПЛАТНИ и НЕ СЪБИРАМЕ такси и комисиони от клиенти-кредитополучатели.

  Нашите доходи се генерират изцяло за сметка на банките и небанковите финансови институции, с които имаме сключени партньорски правни договори за водене на клиенти, като сме изключително безпристрастни в посредничеството при кредитиране.

 • Можем ли да кандидатстваме за лизинг при наличие на банков кредит?

  Наличието на банков кредит не влияе по никакъв начин на кандидатстването и отпускането на лизинг, единствено условие е обслужването му да е редовно и месечния доход да е достатъчен да покрие и двете задължения.

 • Защо е необходима и какво представлява авансовата вноска по лизинга?

  Авансовата вноска е дължима при сключването на лизинговия договор. Тя представлява самоучастието от страна на лизингополучателя, изчислява се като процент от стойността на лизинговия актив. Заплащането на вноската е условие за стартиране на лизинговия договор.

 • Кой финансира ДДС по сделката за лизинг?

  ДДС може да бъде финансирано от лизингодателя, като за разсрочване на ДДС заедно с лизинговите вноски, лизингополучателят заплаща лихва върху него.

 • Възможно ли е да прехвърлим всички права и задължения по договора за лизинг на трето лице?

  Да, възможно е. В този случай третото лице - лизингополучател трябва да предостави на лизингодателя пълен набор от документи за оценяване на неговата кредитоспособност.

 • Изисква ли се допълнително обезпечение за лизинг?

  Стандартното обезпечение е самият лизингов актив. Допълнително обезпечение може да бъде изискано при специфичен проект за финансиране на специфично оборудване.

"Ние поемаме ангажимента да Ви помогнем за да получите най-изгодните условия за финансиране."

Отправете запитване за

Лизинг на движимо или недвижимо имущество