Super Credit е част от

Потребителски кредити

Желаете кредитна консултация за най-изгодна оферта за потребителски кредит? Заявете запитване към нашите експерти по кредитиране, за да получите финансиране за Вашите желани продукти и настоящи нужди чрез потребителски кредит.

5/5 — от 5 отзива

Предимства

Особените ситуации и казуси при финансирането с потребителски кредит са разнообразни и комплексни. Нашите кредитни консултанти са запознати с всички особености и предимства при потребителското кредитиране.

 • Свързана статия
 • Асоциация на кредитните консултанти в България
 • 01 април 2022

Авторитетните юристи препоръчват да бъдете внимателни преди да вземете решение за потребителски кредит за получаване на ликвидни финансови средства. Защото е желателно да си направите проучване и анализ на условията по офертите от различни банки.

 

За това експертните кредитни консултанти ще са на Ваше разположение, да Ви съдействат и да поемат ангажимента по обстойното проучване и събиране на оферти, за да получите най-изгодните условия и да направите информиран и обмислен избор. Полезно за Вас е да бъдете наясно дали има възможност за предсрочно погасяване на потребителския кредит и при какви условия.

 

Законът за потребителския кредит разпорежда, че потребителя има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по договора за кредит с банковата финансова институция.

 

Обезщетение към банката при предсрочно погасяване на кредита не се дължат при три хипотези:
 1.  когато погасяването се извършва в период, през който лихвеният процент не е фиксиран;
 2. погасяването е извършено на основа на плащане по застрохователен договор, чиято цел е била да гарантира връщането на кредита;
 3. договорът за кредит е под формата на овърдрафт; 

 

Такси за потребителски кредит от банкова финансова институция:
 1. такса за кандидатстване - покрива обработката на необходимите документи по кредита;
 2. такса за усвояване - удържа се след като бъдете одобрени за кредит;
 3. такса за оценка на кредитоспособността - удържа се, за да се направи оценка на Вашата кредитоспособност от банковите експерти и често покрива проверка в ЦКР, НАП и други институции;
 4. месечена такса за обслужване - тегли се всеки месец от сметката Ви и покрива действията, които са необходими за обслужването на кредита;
 5. такса ангажимент - удържа се от банката в случай, че не погасявате вноските навреме. Ако обслужвате кредита си редовно и в срок, такава такса не се удържа;
 6. Застраховка на кредита - при нея застрохователят поема разноските по кредита в случай, че Вие сте възприпятствани поради болест, загуба на работа или друго непредвидено събитие.
Професионалните кредитни консултанти на SUPER CREDIT ще Ви обяснат предназначението на всяка такса от банката и ще Ви отговорят на всеки възникнал въпрос относно застраховката по кредита.

Нашите партньори

Какъв е процесът на кредитно консултиране?

 • Опознаваме и разбираме Вашите нужди

 • Откриваме най-изгодната оферта на пазара на кредити

 • Договаряме възможно най-добрите условия

 • Получавате специални оферти и ценен съвет от нас

 • Поемаме ангажимента за необходимите документи

 • Правите информиран и сигурен избор

 • Оставаме на разположение за последващо обслужване

Често задавани въпроси

Нашите кредитни консултанти със солиден банков опит са на разположение да Ви помогнат и да отговорят обективно на всеки възникнал въпрос от Вас за кредитирането.

Не пропускайте възможността да заявите Вашите специални запитвания и да получите ценни съвети и най-изгодни банкови кредити.

 • Колко струват услугите на SUPER CREDIT?

  Нашите услуги са абсолютно БЕЗПЛАТНИ и НЕ СЪБИРАМЕ такси и комисиони от клиенти-кредитополучатели.

  Нашите доходи се генерират изцяло за сметка на банките и небанковите финансови институции, с които имаме сключени партньорски правни договори за водене на клиенти, като сме изключително безпристрастни в посредничеството при кредитиране.

 • Можем ли е да застраховаме кредита си?

  При подписването на договор за отпускане на кредит можете да сключите застраховка със застрахователна компания. Застраховката цели да гарантира изплащането на вноските или на остатъчната сума при застрахователно събитие, така както е посочено в Общите условия за застраховката.

 • В случай, че сме в брак или съжителство, трябва ли семейният партньор да бъде задължителна част от договора?

  В случай че можете сами да си позволите желания размер на кредита, няма да бъде изискан семейният Ви партньор като съдлъжник по потребителски кредит.

 • Можем ли да избираме начина на погасяване на потребителския кредит?

  Да, избирате вида на погасителната вноска по кредита – равни по размер месечни вноски за целия период или намаляващи по размер месечни вноски.

 • Коя е най-добрата банка за потребителски кредит?

  Най-добрата банка е тази, която предлага най-изгодните условия според Вашите нужди и кредитен профил, като всяка банка предлага различни условия и всяка банка може да е най-добрата за Вас. Ние поставяме банките в позиция да се борят за Вас, като кредитоискател и по този начин чрез нас получавате възможно най-добрата оферта за потребителски кредит.

 • Възможно ли е да искаме нов потребителски кредит при положение, че вече имаме действащ такъв?

  При нужда от финансиране с кредит, винаги можете да пожелате нов потребителски кредит, въпреки че имате действащ. С новият потребителски кредит можете да обедините всичките си задължения, за да намалите общите си разходи. Можете и да вземете допълнителен кредит без да извършвате рефинансиране, а кредитиращата банка или небанкова финансова институция ще прецени дали може да Ви се осигури финансиране според Вашата индвидуална кредитоспособност или да преместите експозиция при по-добри условия при друг кредитор. Нашите кредитни консултанти ще договорят възможно най-изгодните условия за новия кредит, като ще Ви предложат минимум 5 различни оферти и ще Ви съдействат с ценен съвет, за да направите информиран избор за новия кредит.

"Ние сме до Вас, за да Ви помогнем и да спестите време, енергия и пари."

Отправете запитване за

Потребителски кредити