Super Credit е част от

Ипотечни кредити

Желаете да откриете най-изгодните оферти и условия за банков ипотечен кредит, за да Ви послужи за покупка или ремонт на имот?
Нека Ви помогнем да направите детайлно информиран избор и да получите специални предложения за ипотечно кредитиране от водещи банки.

5/5 — от 5 отзива

Предимства

Ние ще Ви съдействаме с ценни съвети за ипотечното кредитиране, чрез които ще спестите пари.

 • Свързана статия
 • Асоциация на кредитните консултанти в България
 • 09 септември 2023

Поемаме ангажимента администриране - набиране и организиране на необходимите документи за кандидатстване за банков ипотечен кредит.

 

За да запазим Вашето време и усилия, а Вие имате ангажимента да присъствате физически и да сключите сделка в съответната избрана банка от Вас.

 

"При покупката на недвижим имот можете да се възползвате и от услугите на кредитните консултанти, които най-добре познават услугите, предлагани от кредиторите на пазара. Обръщайте се само към кредитни консултанти, които са регистрирани от БНБ. БНБ поддържа регистър на кредитните консултанти, които имат право да извършват тази дейност. " 

— БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Из "Кратък наръчник на ползвателя"

 

Покупката на имот чрез банков ипотечен кредит е едно от най-важните и сериозни житейски решения с непреходна стойност, които ще вземете.

Това е дългосрочно финансово обвързване с кредитодател и поради тази причина се изисква изключително внимателен и експертен анализ преди сключване на сделка.

Ние ще Ви помогнем с цялостна консултация от самата идея за взимане на дългосрочен заем за покупка на имот, през всеобхватния процес по събиране на конкуриращи се оферти според Вашия профил от банките, партньори на SUPER CREDIT.

Ще договорим специални условия за Вас и ще Ви разясним детайлно и внимателно всички ключови факти, предимства и недостатъци по офертите на банките.

Вие ще вземете важното решение на базата на обективна информация и ценен съвет чрез SUPER CREDIT, а ние ще продължим да бъдем до Вас с администрирането по необходимите документи и сключване на сделка за ипотечен кредит с банка, както и ще получите последващо обслужване след сделката от нас.

Защото ние оставаме приятели в нужда за клиентите.

Необходими документи за ипотечен кредит за покупка на недвижим имот:
 1. Искане за ипотечен кредит;
 2. Документ за самоличност на кредитоискател;
 3. Справка-декларация за доходите;
 4. Документ за собственост на недвижимия имот - нотариален акт, договор за покупко-продажба или за учредяване на право на строеж, сключен с държавата или общината;
 5. Удостоверение за тежести върху имота за период поне 10 години назад от Агенция по вписванията;
 6. Удостоверение за данъчна оценка на недвижимия имот от община по местонахождение на имота;
 7. Скица на имота - от техническата служба на общината от Служба по геодезия, картография и кадастър;
 8. Документ за собственост на земята или за учредяване на право на строеж/разрешение за строеж, одобрени архитектурни проекти, таблица за площообразуване, Протокол по чл. 181, ал.2 от ЗУТ за достигнат груб строеж - за случаите, когато предлагането обезпечение не е завършено и въведено в експлоатация;
 9. Количествено-стойностна сметка /КСС/;
 10. Удостоверение за семейно положение от ЕСГРАОН;
 11. Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал.6 от ДОПК от НАП;
Видове ипотечни кредити

Банковите кредити с дългосрочно нисколихвено финансиране са обезпечени с ипотека върху недвижим имот на кредитоискателя.

Според естеството на използване на финансовите средства, те се разделят на целeви ипотечни кредити, като финансирането се предоставя с точно определена цел и нецелеви ипотечни кредити, това са потребителски ипотечни кредити за текущи нужди, като банката не взима под внимание и не изисква информация за какво ще се използват отпуснатите средства.

Кредитоискателите имат възможността да се възползват от групата на целевите ипотечни кредити от банка при желание: Кредит за покупка на апартамент, къщи, гаражи, урегулирани парцели, офиси, ателиета, складове, магазини, жилище и гараж на "груб строеж" на сграда не по рано от акт 14 и други видове недвижими имоти; Кредит за ремонт, подобрение и реконструкция на недвижими имоти; Кредит за рефинансиране; Кредит за строеж и довършителни работи;

Екипът на SUPER CREDIT остава на Ваше разположение за повече детайлна информация за всяка група и вид банкови ипотечни кредити и цялостно съдействие и консултация при кредитирането и рефинансирането на ипотека!

Нашите партньори

Какъв е процесът на кредитно консултиране?

 • Опознаваме и разбираме Вашите нужди

  Отправяте запитване към нас относно Вашите нужди за кредитиране чрез нас. Срещаме се с Вас в удобно за Вас време или провеждаме единствено телефонен разговор и имейл коресподенция за да опознаем идеята и желанието Ви за ипотечно кредитиране. Според Вашите възможности и цели, както и според желания жилищен/ипотечен кредит, създаваме Ваш индивидуален кредитен профил.

 • Откриваме най-изгодната оферта на пазара на кредити

  Проучваме пазара на кредитните продукти сред водещи банки, като ги поставяме в конкурираща среда за Вас, според Вашия кредитен профил.

 • Договаряме възможно най-добрите условия

  След получаване на офертите от банките, осъществяваме комуникация с партньорите, за договорим и да се преборим етично за възможно най-изгодните условия специално за Вас.

 • Получавате специални оферти и ценен съвет от нас

  Възползвате се от възможността да имате избор между минимум 5 конкуриращи се оферти за Вас, чрез положените усилия от кредитните консултанти. Получавате от нас безпристрастен и експертен съвет за да направите информиран избор, като също така Ви тълкуваме на разбираем език специалните предложения, които получавате според Вашия кредитен профил.

 • Поемаме ангажимента за необходимите документи

  Чрез SUPER CREDIT ще получавате цялостно съдействие по набирането и организирането на всички необходими документи за кандидатстване за ипотечно кредитиране.

 • Правите информиран и сигурен избор

  Вие се доверявате на нашите цялостни услуги и експертен съвет и сте направили правилния и най-изгоден избор за жилищен/ипотечен кредит, като остава единствено да сключите сделка в удобно за Вас време в избраната от Вас банка. Ние сме организирали и придвижили всички необходими документи за Вашият ипотечен кредит, като сме до Вас и присъстваме при сключване на сделката за кредитиране.

 • Оставаме на разположение за последващо обслужване

  След сключване на най-изгодната сделка чрез нас с избраната от Вас банка за жилищен/ипотечен кредит, ние оставаме на разположение за последващо обслужване. SUPER CREDIT ще Ви окаже съдействие относно друг вид желано кредитиране или рефинансиране след период от време, за оптимизация в дългосрочен план на ипотечния кредит според пазарната ситуация на кредитиране.

Често задавани въпроси

Нашите кредитни консултанти със солиден банков опит са на разположение да Ви помогнат и да отговорят обективно на всеки възникнал въпрос от Вас за кредитирането.

Не пропускайте възможността да заявите Вашите специални запитвания и да получите ценни съвети и най-изгодни банкови кредити.

 • Каква е методологията за изчисляване на ГПР?

  Годишният процент на разходите по кредита представлява общата стойност на кредита за потребителя, изразена като годишен процент от сумата на предоставения кредит.

  При изчислявнато на ГПР се включват всички разходи, които кредитоискателя ще извърши - вноски по главница, лихви и такси.

  Не се включват разходите за поддържане на банкови сметки и превода на средства разходи свързани с обезпечението, застраховки, както и разходи свързани с неизпълнение на договора за кредит от страна на кредитоискателя.

  Годишният процент на разходите по кредита се изчислява към момента на сключване договора за кредит, като се допуска, че договорът за кредит е валиден за срока, за който е бил сключен, както и че кредитодателят и потребителят изпълняват своите задължения в съответствие със сроковете, по които двете страни са постигнали съгласие.

  Годишният процент на разходите по кредита на договори за кредит, които съдържат клаузи, позволяващи промяна на лихвения процент и на стойността или размера на другите разходи, включени в годишния процент за разходите по кредита, които не могат да бъдат измерени количествено към момента на неговото изчисляване, се изчисляват като се приеме, че лихвите и другите разходи са неизменни спрямо техния първоначален размер и се прилагат до изтичането на срока за договора.

 • Колко струват услугите на SUPER CREDIT?

  Нашите услуги са абсолютно БЕЗПЛАТНИ и НЕ СЪБИРАМЕ такси и комисиони от клиенти-кредитополучатели.

  Нашите доходи се генерират изцяло за сметка на банките и небанковите финансови институции, с които имаме сключени партньорски правни договори за водене на клиенти, като сме изключително безпристрастни в посредничеството при кредитиране.

 • С какво да се съобразяваме при купуването на жилище с кредит?

  Необходимо е да прецените възможностите си за самоучастие в сделката за жилищен/ипотечен кредит и да определите бюджета си, за разходи по новия имот.

  Трябва да бъдете наясно с размера на жилищния/ипотечен кредит, който може да изплатите според финансовите възможности и сигурни доходи, както и да помислите какъв е размерът на месечената вноска по кредита, която можете да отделите.

  Във връзка с покупката и кредита има и допълнителни разходи, с които трябва да се съобразите като: комисиона за брокера на имота; месечни и годишни разходи, които има новия имот; нотариални и държавни такси; ремонтни дейности и желано обзавеждане;

 • Колко време отнема отпускането на жилищен/ипотечен кредит?

  Всички небходими документи се събират за приблизително 14 работни дни, като одобрението от банката е до две работни седмици.

  Професионалните кредитни консултантите на SUPER CREDIT поемат ангажимента по администрирането - набиране и организиране на документите за кандидатстване.

  Цялостно до 1 месец клиента-кредитоискател сключва сделка с банковата финансова институция, за да стартира усвояването на кредита.

 • От какво се влияе банката при взимане на решение за финансиране на сделката за ипотечен кредит?

  Финансовите фактори от които се нуждае банката при решението за отпускане на ипотечен кредит са: пазарната стойност на ипотикирания имот от кредитоискателя; сигурен доход, който е достатъчен за погасяване на вноските и е доказуем; срок на погасяване на кредита;

 • Можем ли да получим 100 % финансиране на сделката за кредитиране?

  Да, комбинативността на нашите кредитни експерти предоставя тази възможност за клиентите, които нямат финансовите средства или не желаят да имат самоучастие в сделката.

 • Възможно ли е при кредитирането да се възползваме от данъчно облекчение за млади семейства с ипотечен кредит?

  Да, можете да се възползвате.

  Данъчното облекчение за млади семейства позволява намаляване на данъчната основа с лихвите, заплатени по първите 100 000 лева от ипотечен кредит за закупуване на жилище (чл. 22а от „Закона за данъците върху доходите на физически лица” /ЗДДФЛ/).

  Трябва да отговаряте на следните условия, които декларирате с годишната данъчна декларация (Приложение № 10):
  - договорът за ипотечен кредит е сключен от Вас като данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имате сключен граждански брак;
  - поне един от двамата съпрузи не е навършил 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
  - ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството Ви през данъчната година;

  Облекчението не може да се ползва за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.

  Облекчението може да се ползва от местни физически лица и от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава-членка на Европейския съюз или в страна от Европейското икономическо пространство.

  Към годишната данъчна декларация трябва да приложите следните документи:
  - Документ, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище. Издава се от банката кредитодател.
  - Когато банката кредитодател е установена за данъчни цели в държава членка на Европейския съюз или в страна от Европейското икономическо пространство, легализиран превод на български език на документа, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания. Преводът трябва да е извършен от заклет преводач.
  - Когато деклараторът е чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в друга държава членка на Европейския съюз или страна от Европейското икономическо пространство, официални легализирани документи, удостоверяващи наличието на условията по чл. 22а, ал. 1 от ЗДДФЛ и техния превод на български език, извършен от заклет преводач. Издават се от компетентните органи на съответната чужда държава.
  - Когато през данъчната година и двамата съпрузи са ползвали данъчното облекчение за млади семейства, всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение

  Допълнителна информация можете да получите на телефона на информационния център на НАП - 0700 18 700 или на www.nap.bg

 • Можем ли предсрочно да погасим ипотечния кредит?

  Възможно е предсрочно погасяване на жилищния/ипотечен кредит както на част от дължимата сума, така и на цялата главница. Кредитополучателят заплаща такса върху предсрочно погасената част от главницата, без да дължи договорените лихви върху предсрочно погасената сума.

"Ние сме до Вас, за да Ви помогнем и да спестите време, енергия и пари."

Отправете запитване за

Ипотечни кредити