Super Credit е част от

Бизнес и Инвестиционни кредити

Нашите експертни консултанти съдействат за кредити за микро, малки и средни предприятия, корпоративни клиенти, както и за предприемчиви клиенти стартиращи своя бизнес сега. Възползвайте се от най-подходящия и изгоден кредит за оборотни или инвестиционни нужди на Вашия бизнес, като получите специални оферти за кредитиране чрез нас.

5/5 — от 5 отзива

Предимства

Ще Ви помогнем в процеса на подготовка за необходимите документи за кандидатстване и ще открием най-изгодната оферта за финансиране на целите и нуждите на Вашия бизнес, като поставим водещи банки и небанкови финансови институции в конкурираща среда за Вас.

 • Свързана статия
 • Асоциация на кредитните консултанти в България
 • 01 април 2022

Бизнес и Инвестиционните кредити са разделени на кредити за микро, малки и средни предприятия и за корпоративни клиенти. Основният критерий са годишните обороти на фирмата-кредитоискател.

 

Всички банкови и небанкови финансови институции имат различни и особени критерии и условия за разграничаване между микро, малък и среден бизнес и за корпоративни клиенти.

 

Кредитирането на бизнеси от банки и небанкови финансови институции е необезпечено и обезпечено. Обикновено в договорите за бизнес финансиране, кредитоискателя се обезпечава с активи. Кредитът се отпуска след анализ и оценяване на активите на фирмата-кредитоискател.

 

Кредити за оборотни средства

Договор за краткосрочен кредит е за да покриете текущите разходи за бизнес дейността. Сумата по кредита се усвоява еднократно или на траншове в рамките на договорения срок и се погасява по погасителен план.

Имате възможността да се възползвате от Инвестиционните кредити при следните конкретни цели:
 • финансиране на инвестиционни проекти;
 • закупуване на оборудване, съорежения и машини за бизнеса;
 • разширяване, подобрения и реконструкция на недвижимия имот за бизнес процесите;
 • рефинансиране на извършени инвестиции в бизнес дейността;
 • придобиване на дълготрайни активи, както и придобиване на недвижим имот за строителство;

За инвестиционните кредити е необходимо кредитоискателя да има самоучастие от минимум 20 % от общия размер на разходите на инвестиционния проект, като кредита за инвестиция се погасява по предварително договорен погасителен план.

Преди да предприемете бизнес финансиране е разумно и изключително изгодно да проучите преференциалните условия, които предлагат банкови и небанкови финансови институции чрез кредитни консултанти, които ще Ви спестят време, енергия и финансови средства. Нашите кредитни консултантни ще съдействат за договаряне и осигуряване на най-подходящата и изгодна оферта за успешното кредитиране и развитие на бизнеса Ви, като ще открият специалното предложение и условията, според Вашите цели и нужди сред водещи банки и небанкови финансови институции, които са структурирали различни кредитни програми за финансиране на микро, малки и средни бизнеси, корпоративни клиенти, както и за стартиращи компании.

Нашите партньори

Какъв е процесът на кредитно консултиране?

 • Опознаваме и разбираме Вашите нужди

 • Откриваме най-изгодната оферта на пазара на кредити

 • Договаряме възможно най-добрите условия

 • Получавате специални оферти и ценен съвет от нас

 • Поемаме ангажимента за необходимите документи

 • Правите информиран и сигурен избор

 • Оставаме на разположение за последващо обслужване

Често задавани въпроси

Нашите кредитни консултанти със солиден банков опит са на разположение да Ви помогнат и да отговорят обективно на всеки възникнал въпрос от Вас за фирмени и инвестиционни кредити.

Не пропускайте възможността да заявите Вашите специални запитвания и да получите ценни съвети и най-изгодни банкови кредити за развитие и подпомагане на Вашия бизнес.

 • Колко струват услугите на SUPER CREDIT?

  Нашите услуги са абсолютно БЕЗПЛАТНИ и НЕ СЪБИРАМЕ такси и комисиони от клиенти-кредитополучатели.

  Нашите доходи се генерират изцяло за сметка на банките и небанковите финансови институции, с които имаме сключени партньорски правни договори за водене на клиенти, като сме изключително безпристрастни в посредничеството при кредитиране.

 • Каква е методологията за изчисляване на ГПР?

  Годишният процент на разходите по кредита представлява общата стойност на кредита за потребителя, изразена като годишен процент от сумата на предоставения кредит.

  При изчислявнато на ГПР се включват всички разходи, които кредитоискателя ще извърши - вноски по главница, лихви и такси.

  Не се включват разходите за поддържане на банкови сметки и превода на средства разходи свързани с обезпечението, застраховки, както и разходи свързани с неизпълнение на договора за кредит от страна на кредитоискателя.

  Годишният процент на разходите по кредита се изчислява към момента на сключване договора за кредит, като се допуска, че договорът за кредит е валиден за срока, за който е бил сключен, както и че кредитодателят и потребителят изпълняват своите задължения в съответствие със сроковете по които двете страни са постигнали съгласие.

  Годишният процент на разходите по кредита на договори за кредит, които съдържат клаузи, позволяващи промяна на лихвения процент и на стойността или размера на другите разходи, включени в годишния процент за разходите по кредита, които не могат да бъдат измерени количествено към момента на неговото изчисляване, се изчисляват като се приеме, че лихвите и другите разходи са неизменни спрямо техния първоначален размер и се прилагат до изтичането на срока за договора.

 • Какво финансиране можем да получим?

  За размера на финансовите средства, които се отпускат от банкови и небанкови кредитиращи институции е от съществено значение типа дейност на фирмата, целта на бизнес и инвестиционния кредит, както и най-вече състоянието на фирмата-кредитоискател. За да се вземе решение каква стойност може да бъде отпусната като кредит, финансовата институция-кредитор анализира счетоводните документи на бизнеса, като отчет за доходите и финансов баланс, годишния финансов отчет и годишната данъчна декларация. На базата на направения анализ и желанието и целите на кредитоискателя се отпуска нужните средства за подпомагане и развитие на бизнес дейността.

 • Как се формира лихвата по Бизнес и Инвестиционен кредит?

  При Бизнес и Инвестиционните кредити лихвите са променливи. Променливият лихвен процент се базира на референтен лихвен процент и фиксирана надбавка към него.

 • Какво трябва да знаем за референтния лихвен процент?

  Основата за изчисляване на променливия лихвен процент по кредита е именно референтният лихвен процент, който представлява пазарен индекс LIBOR, EURIBOR, SOFIBOR или индикатори, които са публикувани от Българската народна банка или Националния статистически институт, възможно и комбинация от тях. Методиката за изчисляване на референтния лихвен процент се определя от кредитора и трябва да съдържа ясна и разписана изчислителна процедура, в която се посочват видът, количествените изражения и относителната тежест на пазарни индекси и/или индикатори. Методиката е описана в договора за кредит, а също и публикувана на уебсайта на банковата или небанкова кредитираща институция. Методологията на формиране не може да бъде променяна едностранно от кредитора след сключване на договора за кредит.

 • Кои са основните проблеми, които може да срещнем при искане на Бизнес и Инвестиционен кредит?

  Основните казуси, които фирмите-кредитоискатели срещат при желание и опит да получат кредит от банкова или небанкова кредитираща институции са история на фирмата и високо обезпечение за инвестиция, за да покрива желания кредит.

"Ние сме до Вас, за да Ви помогнем и да спестите време, енергия и пари."

Отправете запитване за

Бизнес и Инвестиционни кредити