Super Credit е част от

Статия в acib.bg: Какво представлява кредитната консултация?

Със сигурност изборът на най-подходящ кредитен продукт никак не е лесен. Поради тази причина се е оформила нуждата от кредитни консултанти.

Изборът на ипотечни кредити, които се предлагат от банките в България е голям.

Дори и една и съща банка има различни кредитни продукти, подходящи за различен тип клиенти.

Една от отличителните черти на българина е, че е специалист по всичко. Този наш патент се отнася както към това да направим ремонт у дома, да си поправим автомобила, ако можем сами и даже да се лекуваме сами вкъщи. Дали това поведение е правилно или не, може доста да се поспори. Има обаче сфери, в които е доста рисковано и даже опасно да „бъдем“ специалисти, когато всъщност не сме. Една от тях е свързана с финансовите ни решения за важни инвестиции, като закупуването на жилище или офис, например. Едно е да разбирате от политика или от футбол, друго е да разбирате от банково финансиране.

Изборът на ипотечни кредити, който се предлага от банките в България е голям. Дори и една и съща банка има различни кредитни продукти, подходящи за различен тип клиенти. Със сигурност изборът на най-подходящ кредитен продукт никак не е лесен. Поради тази причина се е оформила нуждата от кредитни консултанти. Това са компании, регистрирани от БНБ, които са независими и безпристрастни, и предоставят, при това безплатно за клиентите си, услугата кредитно консултиране.

Кога да се обърнем към професионалист за кредитно консултиране?

Всяка една инвестиция, която е по-голяма от няколко наши месечни възнаграждения е повод да потърсим професионална консултация. В противен случай можем да изпаднем в затруднено положение, заради факта, че не сме доогледали всички аспекти на предстоящата инвестиция и договорните отношения по взетия кредит.

Ето кратък списък, при кои случаи е добре да потърсим специалист – кредитен консултант:

 • При покупка на основно жилище и/или с цел инвестиция
 • Покупка на парцел, строеж на къща или покупка на ваканционен имот
 • Ремонт и обзавеждане на собствено жилище
 • Рефинансиране на съществуващи жилищни кредити
 • Обединяване на текущи задължения и нужда от допълнителни средства
 • Покупка на автомобил
 • Инвестиция в образование
 • Осигуряване на средства за стартиране бизнес
 • Осигуряване на средства за развиване потенциала на съществуващ бизнес

Какво представлява услугата кредитно консултиране?

Първо услугата е индивидуална и е съобразена с персоналните потребности на всеки кредитополучател. Организира се първоначална консултация, на която се уточняват конкретните параметри на търсения кредит като:

 • Цел на кредита
 • Как ще бъде обезпечен
 • Период на изплащане
 • Необходими документи

Втората стъпка е кредитния посредник да събере най-подходящите за клиента банкови предложения и да му ги предостави.

Третата стъпка е след като клиентът реши кой кредитен продукт избира, да се пристъпи към подготовката на документите.

Фирмите, които предлагат услугата кредитно посредничество биха могли да съдействат и за изваждането на всички необходими документи. А фактът, че са регулирани от БНБ, означава, че може да им се има доверие. А Асоциацията на кредитните посредници в България е организация, която обединява част от тези регистрирани в БНБ компании, които спазват етичен кодекс в работата си с клиенти и банки.
SUPER CREDIT - Кредитен център е действащ член на Асоциация на кредитните консултанти в България.
Публикуваната статия е превод / преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се със SUPER CREDIT, за да получите разрешение.

Още от Полезно