Super Credit е част от

Инвестиционен кредит от Обединена българска банка

Получете нужните средства за развитие на своя бизнес с дългосрочен целеви кредит за финансиране на дълготрайни активи.

5/5 — от 5 отзива

Предимства
 • Дълъг срок на кредита;
 • Погасителен план с включен гратисен период, съобразен с изпълнението на проекта;
 • Предварително одобрение, преди оценка на обезпечението;
 • Намалени изисквания за обезпеченост при ползване на гаранционни инструменти;
 • Възможност за отстъпки в ценовите параметри;

 

Условия
Цел на кредита

Закупуване и/или ремонт на недвижим имот

Закупуване на машини, оборудване и транспортни средства

Валута Лева
Минимален размер 15 000 лева
Максимален размер без обезпечение

500 000 лв. – при закупуване и ремонт на недвижим имот

300 000 лв. – при закупуване на машини, оборудване, транспортни средства

Срок

До 180 месеца – при закупуване на недвижим имот, строителство, ремонт

До 60 месеца – при закупуване на машини, оборудване, превозни средства

Възможност за индивидуален гратисен период

Погасяване Равни месечни вноски по главница
Обезпечение

Ипотека върху недвижим имот

Залог на машини, съоръжения и други движими активи

Възможност за ползване на европейски и национални гаранционни инструменти

Лихви Променлив годишен лихвен процент, формиран от референтен лихвен процент на ОББ и фиксирана надбавка
Такси Съгласно Тарифата на банката за бизнес клиенти
 
Необходими документи
 • Искане за кредит и Декларация за свързаност с други лица по образец на банката;
 • Баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация на кредитоискателя за последните 2 години;
 • Текущи финансови отчети;
 • Баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за средно списъчен персонал на свързаните лица по ЗМСП за последната година (в случай на гаранция по програма COSME);
 • Документи за собственост на обезпеченията;
 • Копия от личните карти на представляващия фирмата – кредитоискател/съдлъжник/лица, предоставящи обезпечение;

"Ние сме до Вас, за да Ви помогнем и да спестите време, енергия и пари."

Отправете запитване за

Инвестиционен кредит от Обединена българска банка