Super Credit е част от

Статия в capital.bg: Ипотечните кредити растат като стойност, но броят на заявките се запазва

По данни на финансовата институция Пощенска банка средното увеличение на цените на имотите за първото тримесечие на 2022 г. е 13%

Тенденцията от изминалата година на увеличено търсене на имоти и съответно финансирането му с ипотечни кредити се запазва и през тази, казва Румен Радушев, мениджър в сектор "Банкиране на дребно" на Пощенска банка, по време на Residential Forum 2022, организиран от "Градът медиа груп" в началото на юни.

Радушев уточни, че в момента банката държи около 18% от ипотечния пазар в страната и има доста точни данни за динамиката му.

През изминалата година общата стойност на исканията за кредитиране от Пощенска банка е нараснала с 21%, като достига 1.2 млрд. евро. Увеличението идва основно от нарасналите цени на имотите, тъй като ръстът в броя на исканията е по-плавен - 8%. През първото тримесечие на 2022 г. Пощенска банка наблюдава 19% ръст в общата стойност на исканията за ипотечен кредит и застой в броя им. "Това означава, че целият ръст е за сметка на увеличението на цените на имотите", казва Радушев.

Средният ръст в цените на имотите за 2021 г. е 12%.

По данни на Пощенска банка средното увеличение на цените на имотите в страната е 12% за 2021 г. и 13% за първото тримесечие на 2022 г.

За София средната цена е 1780 евро, което е 14% ръст, а в Пловдив - 1180 евро (18% - най-високото в страната). Във Варна средната цена е 1276 евро (11% ръст), а в Бургас - 1100 евро (9% ръст). "Цените растат, но броят на сделките не в такава степен и лично аз очаквам това да доведе до балансиране на пазара, без да има каквито и да е шокове или странни развития", коментира той.

80% от покупко-продажбите са в големите градове.

Като разпределение в страната над 80% от бизнеса с покупко-продажби на имоти се случва в петте най-големи града на страната, според данните на Пощенска банка. София е с дял от 51.9%, което е ръст от един процент, а Варна е с дял от девет процента, което е ръст отново с един процент. Пловдив е на близо минус един процент, или дял от седем процента. Бургас и Стара Загора съответно държат по четири и два процента.

Средната сума на исканата ипотека е 82 хил. евро, което е исторически връх.

Средната сума на исканата ипотека от клиентите на банката е 82 хил. евро, което е исторически връх до момента. Те участват средно с около 35% от цената на сделката за покупко-продажба, като през първото тримесечие самоучастието е между 30 и 40%. От гледна точка на Радушев това говори за повишаване спестяванията на хората, което се дължи на увеличаващите се доходи на населението с около 10% на годишна база.

Нараства делът на кредитоискателите с доходи над 3000 лева.

Друга закономерност е, че нараства делът на кредитоискателите с доходи около и над 3000 лв. В момента той е около 40% от общия брой искания. Общо 70% от всички искания са на работещите в търговията, държавния сектор и IT. За Радушев държавните служители (15% от всички искания) са изненадата, като възможно обяснение са увеличенията във възнагражденията им през последните две години.

Спадат исканията за финансиране на сделки на зелено.

През първото тримесечие на 2022 г. спадат исканията за финансиране на сделки за имоти в строеж. Те са 8% от всички, при 11% през 2021 г. Спада и делът на старото строителство, който през януари - март 2022 г. е 9% при 11% предишната година.

За пръв път ясно се вижда и тенденцията на покупка на по-големи жилища. Тази година стигнахме до 17% от исканията да са за имоти с три и повече стаи", казва той.

Лихвените нива по ипотечните кредити ще се покачват.

"В България ще има промяна на лихвените нива на ипотечните кредити в някакъв период от време след евентуално решение на Европейската централна банка (ЕЦБ) в тази посока. Ние сме във валутен борд, така че няколко месеца или тримесечия след решението на ЕЦБ ще има такава промяна и в България (вариантите са 0.25% или 0.5%, което означава, че ще има плавен преход)", казва Радушев.

Това ще се случва бавно и законодателството пази физическите лица.

"Физическите лица са най-предпазени от законодателството. Никоя банка не може да промени лихвения процент по начин, по който просто някой е решил, че трябва да бъде. Всеки клиент има договор за кредит и вътре ясно пише при кои условия или комбинация от условия лихвеният процент може да се промени. В повечето банки, за да се промени лихвения процент, е необходимо лихвата по депозитите на физически лица на цялата банкова система да нарасне", обясни Радушев. Тоест дори ЕЦБ да увеличи основната си лихва с 0.5%, това не означава, че автоматично и лихвата по кредита ще се вдигне с 0.5%. "Очаквам нещата да се случват наистина плавно с доста дълъг хоризонт и клиентите да не са чак толкова засегнати или да са минимално засегнати", добавя той.

Две трети от планиращите покупка на жилище смятат да ползват ипотечен кредит

Тридесет и девет процента от хората твърдят, че възнамеряват да си купят жилище в обозримо бъдеще. От тях 66% смятат да финансират сделката и с ипотечен кредит. Отделно от това 31% са готови да купуват и преди акт 16. Това показва проучване на финансовия портал MoitePari.bg и компанията за кредитно консултиране CreditLand /член на Асоциация на кредитните посредници в България/, направено сред 540 потребители на портала в продължение на две седмици през май 2022 г.

На въпроса какво очакват да се случи с лихвените нива до края на годината цели 61% посочват, че ще нарастват плавно. Според 15% те ще се задържат, а 10% не могат да преценят. От възнамеряващите да си купят жилище 51% смятат, че войната в Украйна ще повлияе на цените на имотите в България и те ще продължат да се покачват, а очакванията на 13% са, че ще се задържат; 16% от тях не могат да преценят.

От участвалите в анкетата 11% са посочили, че през последните две до три години са закупили имот "на зелено". От тях 47% са се включили в покупко-продажбата още на етап "проект", 30% преди акт 14 и 23% - след него. Интересно е, че 14% са посочили, че след стартирането на процеса по закупуването на имота е последвало искане от страна на строителя за промяна на условията. В 6% от тези случаи искането е било за индексация на цените, а при 4% проектът е замразен. На 2% от хората е върната предплатената сума.

Публикуваната статия е превод/ преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се със SUPER CREDIT, за да получите разрешение.

 

Още от Полезно