Super Credit е част от

УниКредит Булбанк

УниКредит Булбанк е една от водещите банки в България и член на УниКредит, успешна Паневропейска търговска банка.

5/5 — от 5 отзива

Банка, която се стреми да бъде доверен и дългосрочен партньор, който дава истинска стойност за клиентите си.

 

В УниКредит Булбанк, предлагат решения за всички предизвикателства и възможности, с които клиентите се сблъскват в своето ежедневие.

УниКредит е успешна паневропейска търговска банка с опростена структура със здрави корени в корпоративното и инвестиционното банкиране, която предоставя уникална мрежа в Западна, Централна и Източна Европа на своята внушителна и силна и растяща клиентска база.

В УниКредит Булбанк отговарят на истинските потребности на клиентите с реални решения, които са базирани на синергия между финансовите бизнеси: корпоративно и инвестиционно банкиране, търговско банкиране и управление на богатството. Начинът, по който тези решения се разработват и предоставят е също толкова важен, колкото и самите решения, затова винаги се водят от две основни ценности: Етика и Уважение.

Корпоративната банкова Група,  предлага местна и международна експертиза за водещите на пазара продукти и услуги на 13 основни пазара чрез създадената европейска банкова мрежа. Използвайки международна мрежа от представителства и клонове, УниКредит обслужва клиенти в други 16 страни по света.

Като "Една банка, една УниКредит" цялата група действа като един екип на всички свои пазари и бизнес подразделения, за да превърне предизвикателствата на настоящия сценарий във възможности.

Създават ключова стойност за всички клиенти на банката, служители и акционери като предоставят реални решения на техните потребности и нужди.

Защото от УниКредит, казват че са:

"банка за важните неща"

 

В УниКредит са ангажирани със създаването на устойчиво развитие за всички. Ангажиментът да “правят правилните неща” е ключов принцип при постигането на устойчиви резултати.

Ангажиментите и целите на банката са свързани с екологичните и социалните компоненти, показват как устойчивостта е част от същността на корпоративната банкова Група и е изцяло интегрирана в бизнес стратегиите.

Продукти на УниКредит Булбанк

Ипотечни кредити

Потребителски кредити

Овърдрафт

Бизнес кредити / Оборотни средства

Стандартен кредит за оборотни средства

Оборотни средства за развитие на бизнеса Ви. Регулярно намаляване на дълга. Издължаване при договорен погасителен план.

Научете повече

Кредит под условие

Обезпечете издаването на банкови гаранции /акредитиви без да блокирате собствени парични средства.

Научете повече

Револвиращ кредит

Оборотни средства за бизнеса Ви. Ползвате само когато и колкото Ви трябват. Плащате лихва само върху ползваната сума.

Научете повече

Овърдрафт

Оборотни средства за бизнеса Ви. Кредитен лимит за финансиране на текущи разходи, предоставен по Вашата разплащателна сметка.

Научете повече

Кредитна линия

От подобряване на паричния поток до покриване на текущи нужди - постигнете бизнес целите, които сте задали, с кредитна линия от УниКредит Булбанк.

Научете повече

Факторинг

УниКредит Булбанк предлага пълен набор факторинг услуги, както и възможност за предоставяне на индивидуални решения според специфичните нужди на Вашия бизнес, посредством специализираното дъщерно дружество.

Научете повече

Бизнес кредити / Кредити за инвестиционни планове

Бизнес кредити / Застраховки към кредити

Търговско финансиране / Акредитив

Агрофинансиране

Търговско финансиране / Документарно инкасо

Търговско финансиране / Банкови гаранции

Търсите най-изгодните оферти за кредитиране или рефинансиране?

Поискайте консултация