Super Credit е част от

Застраховка "Защита на плащанията" от УниКредит Булбанк

Защитете себе си и бизнеса Ви с различните възможности за застраховане на кредити.

5/5 — от 5 отзива

Тя покрива вноските по кредита на фирмата Ви в случай на смърт и Ви осигурява спокойствие при временна нетрудоспособност.

Застраховката покрива:
  • Защита на плащанията по кредита на фирмата в случай на непредвидени събития, водещи до загуба на доход;
  • Опростена процедураза сключване и завеждане на щети;
  • Възможност за застрахованена повече от един съдружник в ООД;
  • Застраховане при ограничени покритияна още по-ниска цена;
Покритие
  • Смърт в резултат на заболяване или злополука;
  • Трайно намалена или загубена работоспособност над 70% в резултат на заболяване и злополука;
  • Временна неработоспособност в резултат на заболяване или злополука*;
Характеристики

Застраховката е създадена от Кардиф Животозастраховане – клон България специално за еднолични собственици или съдружници в микро и малки предприятия, клиенти на УниКредит Булбанк. 

Предмет на застраховката

Плащания на вноските по кредита на фирмата в случай на неблагоприятни събития с живота, здравето и работоспособността на застрахования.

Срок

Застраховката се сключва за срока на кредитния договор.

Застрахователна сума и цена

Застраховката се предлага на преференциални цени.

Застрахователната сума се променя според покритите рискове и зависи от кредитния продукт, към който е сключена застраховката.

"Ние сме максимално безпристрастни към финансовите партньори и поддържаме високо качество на консултантската услуга за Вас."

Отправете запитване за

Застраховка "Защита на плащанията" от УниКредит Булбанк