Super Credit е част от

Банка ДСК

Банка ДСК осигурява изключително клиентско преживяване, както и демонстрира своята отговорност към обществото чрез значимата си роля за устойчивостта и стабилността на българската банкова система.

5/5 — от 5 отзива

Финансовата институция в България с най-голям брой клиенти, лидер по доверие сред потребителите на финансови услуги и сред най-предпочитаните от студентите в страната работодатели.

Банка ДСК е собственост на унгарската Банка ОТП – банката-майка на Група ОТП, която е най-големият доставчик на финансови услуги в Унгария и регионален лидер на пазара в Централна и Югоизточна Европа.

Група ОТП предлага висококачествени финансови решения на повече от 18 милиона клиента в единадесет страни, използвайки своята клонова мрежа от близо 1 500 офиса, мащабна ATM мрежа и иновативни дигитални канали. Банка ОТП присъства в България от 2003 г., като финансовите й резултати през годините утвърждават устойчивото й развитие.

Традиционен лидер в банкирането на дребно, Банка ДСК заема водещи позиции и в частното и корпоративно банкиране. 

Като модерна компания с дългосрочна стратегия за развитие и мащабна дигитална трансформация на бизнеса си, банката инвестира в развитието на иновативни офиси, модерни продукти и персонализирани решения за своите клиенти.

Това е и нейната стратегическа цел – да осигурява изключително клиентско преживяване, както и да демонстрира своята отговорност към обществото чрез значимата си роля за устойчивостта и стабилността на българската банкова система.

Разрастване в България

В началото на 2019 г. Банка ДСК финализира сделката по придобиването на Сосиете Женерал Експресбанк и дъщерните й дружества в България.

След фактическото сливане на двете банки на 4 май 2020 г. новата обединена банкова група се доближи до челната позиция по размер активи и се превърна в лидер по размер на депозити и кредитен портфейл, като разполага с най-голямата клонова и банкоматна мрежа, и иновативни канали за банкиране.

Дигитализация в банковите процеси

Банка ДСК трансформира и дигитализира бизнес операциите си, поддържайки и усъвършенствайки технологична инфраструктура, която отговаря на най-високи и модерни стандарти и механизми за банкова защита и сигурност. Финансовата институция предлага надеждно и удобно обслужване чрез модерни дигитални канали, както и офлайн – в местата на продажба, предоставяйки персонализирани клиентски решения според конкретните потребности и предпочитания.

Иновативни канали и високотехнологични решения

Банка ДСК разполага с високотехнологични офиси с пълно дигитално обслужване. Преди 2 години, в тях е въведен изкуствен интелект чрез първия хуманоиден робот консултант Pepper. Платформите за електронно и мобилно банкиране на Банка ДСК - ДСК Директ и DSK Smart, както и приложението за подписване на преводи и документи онлайн DSK mToken, се превръщат във все по-предпочитани канали за онлайн банкиране. С тях потребителите имат бърз, лесен и удобен достъп до наличност и движения по сметки, извършване на преводи, промяна на лимити по дебитни карти, създаване на виртуална карта, заявяване на кредитни продукти, плащане на битови сметки и редица други.

Продукти на Банка ДСК

Потребителски кредити

Стандартен потребителски кредит

Потребителски кредити за финансиране на Вашите планове.

Научете повече

Кредит овърдрафт

Кредитът овърдрафт Ви осигурява допълнителни средства по всяко време по разплащателна сметка, по която се превежда заплатата или пенсията Ви.

Научете повече

Кредит "Експерт"

За клиенти, практикуващи свободни професии.

Научете повече

Студентски кредит

Платете семестриалната Ви такса.

Научете повече

Кредит за пенсионери

Гратисен период за издължаване на главницата до 3 месеца.

Научете повече

Кредит обезпечен с парични средства

Обезпечението е парични средства по сметка в Банка ДСК.

Научете повече

За обучение по обменни програми Usit Colours

Кредит за ученици, студенти и докторанти за финансиране по програма на USIT COLOURS.

Научете повече

Кредит за моряци

Възползвайте се от възможността за допълнителни средства с потребителски кредит за моряци.

Научете повече

Жилищни и ипотечни кредити

Кредити и банкови гаранции

Кредити и банкови гаранции / Кредити за земеделски производители и стопани

Кредитна линия за авансово финансиране на схеми и мерки за директни плащания

Кредит за оборотни средства - за покупка на семена, посадъчен материал, гориво, изкуствени торове и др. разходи, свързани с производството на растителна и/или животинска продукция.

Научете повече

Разплащане на ренти

Освободете си време за управление на бизнеса Ви.

Научете повече

Инвестиционен кредит за покупка на земеделска техника

Търговски дружества, еднолични търговци или физически лица, регистрирани по българското законодателство, осъществяващи стопанска дейност на законно основание.

Научете повече

Двойно авансово оборотно финансиране за земеделски производители срещу субсидии

Продуктът е за авансово финансиране на субсидии по определени схеми и мерки за Директни плащания за две години напред.

Научете повече

Кредити с гаранция от Национален гаранционен фонд

Инвестиционни кредити, кредити за оборотни средства, банкови гаранции, вкл. лимит за множество банкови гаранции.

Научете повече

Кредитен лимит за покупка на земеделска земя

Финансиране на инвестиции в покупка на земеделска земя - допустими за финансиране са всички категории земеделска земя.

Научете повече

Търговски факторинг

Финансиране на търговски вземания с отложено плащане, без предоставяне на допълнителни обезпечения.

Научете повече

Търсите най-изгодните оферти за кредитиране или рефинансиране?

Поискайте консултация