Super Credit е част от

Кредит "Експерт" от Банка ДСК

За клиенти, практикуващи свободни професии.

5/5 — от 5 отзива

Развийте потенциала на своя бизнес с кредит "Експерт"

Кредит "Експерт" е специално разработен продукт, адаптиран към специфичните потребности и професионални приоритети на лица с професионална практика от минимум 1 година.

Предимства
 • Възможност за ползване до 50 000 лева кредит за текущи бизнес нужди без обезпечение;
 • Минимални формалности, бърз отговор и улеснен процес;
 • Гъвкави условия за финансиране според индивидуалните нужди;
 • Гратисен период, прозрачни такси за обслужване на кредита;
 
Кредит "Експерт" Ви предоставя следните възможности:
 • Дългосрочно финансиране с инвестиционна цел - закупуване на оборудване за професионалната Ви дейност или недвижим имот за бизнес цели;

 • Финансиране на текущи бизнес нужди.

Кой може да се възползва от продукта?

Получатели на кредит "Експерт" могат да бъдат физически лица с регистрирана практика и юридически лица, упражняващи следните професии и дейности:

 • Адвокат / Адвокатско дружество;

 • Нотариус;

 • Частен съдебен изпълнител;

 • Лекар;

 • Зъболекар;

 • Зъботехник;

 • Психолог;

 • Архитект;

 • Инжeнер в инвестиционното проектиране;

 • Независим оценител;

 • Консултант – само с лиценз/сертификат;

 • Преводач;

 • Журналист;

 • Артист;

 • Певец;

 • Художник;

 • Графичен дизайнер;

 • Интериорен дизайнер;

 • Стилист на домашни любимци;

 • Занаятчия /в т.ч. и фризьор/.

 • Оптика;

 • Счетоводител;

 • Фармацевт / Аптекар/ Ветеринарен лекар

 • Дипломиран експерт счетоводител/ Специализирано одиторско предприятие;

Какво е важно да знаете?

Размер на кредита

 • до 350 000 лв. за покупка на недвижим имот

 • до 100 000 лв. за инвестиции в машини

 • до 100 000 лв. при финансиране на текущи бизнес нужди

Срок на кредита

 • за покупка на недвижим имот – до 180 месеца

 • за покупка на апаратура, машини и оборудване - до 60 месеца

 • за текущи нужди - до 96 месеца

Гратисен период за главница

 • до 6 месеца при покупка на имот, машини или за финансиране на текущи бизнес нужди

Изискване

 • насочване на 50% от приходите по сметка в Банка ДСК АД

 

 

Възможност за финансиране на стартиращ бизнес (по-малко от 1 година дейност).

Кандидатстване без разработване на бизнес план.

"Ние поемаме ангажимента да Ви помогнем за да получите най-изгодните условия за финансиране."

Отправете запитване за

Кредит "Експерт" от Банка ДСК