Super Credit е част от

Кредит за финансиране на текущи потребности от Банка ДСК

Вие имате възможност да финансирате текущи потребности от различен произход и с различни цели, включително и за инвестиция в имот.

5/5 — от 5 отзива

Вашите предимства
  • Висок максимален размер на кредита.

  • Дълъг срок на издължаване.

Лихвеният процент по всеки договор може да бъде определен в диапазон от 3,00% до 4,39% (променлив лихвен процент за целия период на кредита) и се определя индивидуално, като се вземат предвид следните фактори:
  • Индивидуален профил на клиента;

  • Вид и параметри на кредита;

  • Други ползвани продукти и услуги на Банката;

Размер
Минимален: 5000 лв. / 2500 евро.
Максимален: 400 000 лв. / 200 000 евро.
Срок
Минимален срок за издължаване
 
Няма
 
Максимален срок за издължаване
 
25 год.
 
 

"Ние поемаме ангажимента да Ви помогнем за да получите най-изгодните условия за финансиране."

Отправете запитване за

Кредит за финансиране на текущи потребности от Банка ДСК