Super Credit е част от

Статия в trud.bg: Строежът на жилища във Варна нарасна със 74%

Започна изграждането на 7202 апартаменти и къщи в страната.

Според данни на националната статистика

Правят 1388 кооперации и еднофамилни сгради.

Строителството на нови жилища се увеличава в повечето области на страната. Това се дължи на нарастващото търсене на апартаменти и къщи както в София, така и в редица големи и по-малки населени места. А строителните предприемачи с изгражданите от тях сгради се опитват да удовлетворят желанията на клиентите.

През второто тримесечие на годината във Варна е започнало строителството на 1231 апартаменти и еднофамилни къщи, което е ръст с над 74% на годишна база, показват данни на Националния статистически институт. За същия период на миналата година започнатите нови жилища в морската столицата са 706. В София-град пък са започнати 2771 къщи и апартаменти през тримесечието. Това е с близо 8% повече спрямо същия период на миналата година, когато започнатите жилища в столицата са били 2570.

Общо за цялата страна през тримесечието е започнал строежът на 1388 жилищни сгради със 7202 жилища в тях и с 925 хил. кв. м обща застроена площ, на 11 административни сгради/офиси с 10 хил. кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 604 други сгради с 504 хил. кв. м РЗП.

В сравнение със същото тримесечие на миналата година започнатите нови жилищни сгради намаляват с 1,6%, но жилищата в тях се увеличават с 20,2%, а общата им застроена площ нараства със 17,9%. Това се дължи на желанието на повечето купувачи да придобият апартамент ново строителство. А предприемачите изграждат по-големи сгради с повече апартаменти в тях. Броят на започнатите административни сгради обаче намалява заради възможността за работа от вкъщи.

Нови жилищни сгради изграждат не само в най-големите градове на страната. Най-голям ръст за тримесечието е регистриран в област Велико Търново, където е започнал строежът на 179 къщи и апартаменти. Това е с 273% повече от същия период на миналата година, когато са започнати само 48 жилища. Много сериозен е и ръстът в строителството в област Кюстендил – със 106%, където е започнало изграждането на 35 нови къщи и апартаменти. Много голямо увеличение на изгражданите жилища е регистрирано и в областите Разград (+100%), Кърджали (+97%), Стара Загора (+71,5%%), Благоевград (+69,9%) и Ямбол (+69,2%). Освен в самата столица, голямо е строителството и в София-област. Все повече хора искат къща край София и затова строителството им бързо нараства. През тримесечието в София-област е започнало изграждането на 166 жилища, повечето от които са самостоятелни къщи.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради в страната се увеличават с 9,4%, но жилищата в тях намаляват с 5,9%. Разгънатата им застроена площ обаче нараства значително – със 17,4%. Това показва, че е започнало строителството на повече кооперации със значително по-големи апартаменти в тях, тъй като именно такива жилища искат купувачите.

Строителство на най-голям брой нови сгради през тримесечието е започнало в областите: Пловдив – 233 жилищни и 65 други сгради; София (столица) – 220 жилищни, 4 административни и 25 други сгради; София – 145 жилищни и 27 други сгради; Бургас – 117 жилищни и 38 други сгради; Варна – 110 жилищни и 30 други сгради.

Столицата отива на второ място по общия брой на започнатите сгради, след Пловдив. Но София остава на първо място по брой на жилищата в започнатите сгради. На второ място по изграждани нови жилища е област Варна. Третата позиция е за Пловдив, където са започнати 770 апартаменти и къщи. Четвъртата позиция е за Стара Загора, където е стартирало строителството на 482 жилища, а Бургас остава на пето място с 404 къщи и апартаменти.

Насочват се към по-малки градове.

 

Издадоха разрешителни за 13 810 нови домове

Плановете за Велико Търново с 295% увеличение.

Общините в цялата страна за едно тримесечие са издали разрешителни за строеж на 2249 жилищни сгради с 13 810 жилища в тях.

Разрешителни за строеж на 13 810 нови жилища са издадени в страната през второто тримесечие на годината, показват данни на Националния статистически институт. Издадени са разрешителни общо за 2249 жилищни сгради с 13 810 жилища в тях и над 1,69 млн. кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 20 административни сгради/офиси с 23 хил. кв. м РЗП и на 1164 други сгради с 697,7 хил. кв. м РЗП.

В сравнение със същото тримесечие на миналата година издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 28,9%, жилищата в тях – с 38,8%, а разгънатата им застроена площ – с 43,3%. Намаляват издадените разрешителни за строеж на административни сгради и тяхната РЗП, съответно с 23,1% и 47,7%. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 21,6%, броят на жилищата в тях – с 45,5%, а общата им застроена площ – с 44,5%. При издадените разрешителни за строеж на административни сгради има ръст както на броя им – с 11,1%, така и при разгънатата им застроена площ – с 39,9%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са с 8,7% повече, а общата им застроена площ – с 21,8%.

Само за София са издадени разрешителни за вдигане на 5984 жилища в 338 кооперации и къщи, което е сигнал, че строителството в столицата ще остане изключително активно. Спрямо същия период на миналата година издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради в столицата нарастват с 25%, жилищата в тях са с 11,5% повече, а общата им застроена площ е с 25% по-голяма.

От данните на НСИ прави впечатление, че в редица градове на страната има сериозен ръст на издадените разрешителни за строителство на жилища, което показва, че предприемачите се насочват и към по-малките градове, а не само към най-големите. Най-сериозен ръст на годишна база има на издадените разрешителни в област Търговище. Там са дадени документи за 211 жилища, което е 26 пъти повече от дадените разрешителни за 8 жилища година по-рано. В област Велико Търново са издадени разрешителни за 253 нови жилища, което е увеличение с 295% на годишна база, а във Видин разрешителните са за 33 жилища, което е 11 пъти повече от миналата година. Голямо увеличение на разрешителните има и във Варна (+258%), Шумен (+127%) и Русе (+104%).

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 399, София (столица) – 338, София – 243, Варна – 203, и Бургас – 153. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 5984, Варна – 2380, Пловдив – 1820, Бургас – 614, и Благоевград – 409.

Публикуваната статия е превод/ преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се със SUPER CREDIT, за да получите разрешение.

Още от Полезно