Super Credit е част от

Статия в stroiteli-bg.com: България на трето място в света по достъпни жилища

За да определи достъпността на жилищата в общо 50 изследвани страни, порталът е разгледал средното годишно възнаграждение, средната цена на квадратен метър, цената на жилището като процент от годишната заплата и цената на апартамент от 45 кв. м

България е на трето място в света по най-достъпни имоти за купувачите на първо жилище според класация на британския онлайн портал Investing Review.

Специално внимание е обърнато на фактори като комунални разходи и разходи за интернет. Достъпността на жилищния пазар в отделните страни е оценена по скала от 1 до 10, като 10 означава най-достъпен пазар, а 1 – най-недостъпен.

България получава оценка от 8,88 и от изследваните държави е изпреварена само от Индия и Турция.

По отделните показатели за достъпност на пазара за купувачи на първо жилище разходите за комунални услуги в страната ни са оценени на средно 330 лева (109 долара) на месец, средната цена на квадратен метър е определена на 1825 лева (1054 долара), а средната цена на жилище с площ от 45 кв. м – на 85 172 лева (49 167 долара). Средната годишна заплата в страната ни след данъци е определена на 13 335 лв. или 7698 долара, като цените на жилищата се равняват на средно 639% от годишната заплата.

България е добро място за бъдещи купувачи, които ще могат да се възползват от разумни цени на имотите и достъпност на разходите, въпреки че страната има ниска средна заплата, отбелязват от Investing Review.

В десетката на най-достъпните жилищни пазари в света за купувачи на първо жилище попадат и Мексико, Румъния, Бразилия, Русия, Колумбия, Литва и Унгария.

На обратния полюс Люксембург е най-недостъпният жилищен пазар в света за купувачите на първо жилище с оценка от 2,84. Средната цена на квадратен метър в херцогството достига 18 648 лева или 10 765 долара.

Следват Швейцария, Южна Корея, Япония, Израел, Норвегия, Германия, Австрия, Австралия и Великобритания. Като правило имотите в страните с по-ниски заплати са много по-достъпни за местните жители от имотите в страни с по-високи заплати, отбелязват от Investing Review.

Аржентина е страната с най-високи лихви по ипотечните кредити в света със средно 41,88%, над осем пъти повече от глобалното средно равнище от 5,02%. Германия има най-високите основни разходи за жилищата в света със средно 454 лева или 262,48 долара на месец при глобално равнище от 258 лева или 149,21 долара. Средната цена на квадратен метър на глобално равнище е близо 6185 лева или 3570 долара. В Южна Корея цената е най-висока – малко под 21 000 лева за кв. м.

Въпреки че цените на имотите да нарастват значително през последните няколко десетилетия в повечето развити страни, заплатите не успяват да ги догонят, което води до криза на достъпността за много млади хора и купувачи на първо жилище, обясняват от британския портал.
Публикуваната статия е превод / преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се със SUPER CREDIT, за да получите разрешение.

Още от Полезно