Super Credit е част от

Статия в profit.bg: Кредитите за фирмите и домакинствата с годишен ръст от над 10%

Това показва справка от статистиката на Българската народна банка.

В края на март 2022 г. кредитите, отпуснати от банките на българските фирми и домакинства, възлизат на 73.392 млрд. лв., или 50% от брутния вътрешен продукт.

Те се увеличават на годишна база с 10.7%, като ускоряват темповете на растеж спрямо предходния месец февруари, когато годишният ръст беше с 9.7 на сто.

Кредитите за нефинансовите предприятия нарастват със 7.9% на годишна база през март 2022 г. и в края на месеца достигат 38.596 млрд. лв. Кредитите за домакинствата възлизат на 29.765 млрд. лв., като спрямо същия месец на 2021 г. се увеличават с 14.1%.

В края на март 2022 г. жилищните кредити са в размер на 14.485 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 18.3%. Потребителските кредити възлизат на 13.740 млрд. лв. и се увеличават с 11.7% спрямо март 2021 г.

На годишна база другите кредити намаляват с 1.5%, като достигат 372.9 млн. лева. Кредитите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 3.8% на годишна база през март 2022 г. и в края на месеца са в размер на 391.7 млн. лв.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са малко над 5 млрд. лв., като в сравнение с март 2021 г. се увеличават с 13.4%.

Депозитите на неправителствения сектор в банковата система са на стойност 105.062 млрд. лв., или 71.6% от БВП, като годишното им увеличение е с 9.8%.

Фирмените депозити са на стойност 33.947 млрд. лв. в края на март 2022 г. В сравнение със същия месец на 2021 г., те се увеличават с 13.3%.

Депозитите на финансовите предприятия пък нарастват с 47.4% на годишна база през март 2022 г. и в края на месеца достигат 4.196 млрд. лв.

Депозитите на домакинствата са 66.919 млрд. лв., като се увеличават с 6.5% спрямо същия месец на 2021 г.
Публикуваната статия е превод / преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се със SUPER CREDIT, за да получите разрешение.

Още от Полезно