Super Credit е част от

Статия в pariteni.bg: Ще се запазят ли ниските лихви по заемите

Имотите ще задържат ръста си от 10%, а лихвите по кредитите няма да се увеличават през 2022 година. Това прогнозира Мария Петкова, заместник-председател на Асоциацията на кредитните посредници в България.

„Ниските лихви мотивират хората да купуват имоти, което да запази стойността на парите им. Друго важно обстоятелство за кредитите е, че банките проверяват обстойно имота, който ще се купува, защото трябва да са сигурни, че имотът, предмет на обезпечение по кредита, е без тежести и с доказана собственост. Тенденцията е лихвите по кредитите да запазят ниските си нива през цялата 2022 година и да остане благоприятна средата за теглене на кредити.“, допълни Петкова.

За целия пазар, новоотпуснатите жилищни кредити през 2021 г. са били 5,45 млрд. лева, а за 2020 г. – 3,93 млрд. лева, което представлява годишен ръст от 38.65% според статистиката на БНБ.  За предходната 2020 г., този ръст е бил 12.3% спрямо 2019 г., когато са били отпуснати 3,50 млрд. лева. Това показват данни на Асоциацията на кредитните посредници в България.

От този общ пазар обемите ипотечни кредити, осъществени с помощта на членовете на асоциацията, нараснаха с 87.8% до 621 млн. лв. за 2021 г., спрямо 330 млн. лв. за 2020 г. През 2019 година, обемите на ипотечните кредити са били 268 млн. лв. Ръстът на услугите на кредитните посредници е близо 2.3 пъти по-голям от ръста на общия пазар, което показва, че пазарният им дял продължава да нараства и в процентно изражение.

По неофициални данни, общият обем на всички регистрирани необвързани кредитни посредници на пазара (включително обемите на фирмите, които все още не са членове на АКПБ) за 2021 година надвишава 1 милиард лева.

Новоотпуснатите потребителски кредити през 2021 г. са били 6,49 млрд. лв. За 2020 г. тези нови потребителски кредити са били 5,08 млрд. лева, което значи, че ръстът на пазара на потребителски кредити е 27.84%. За предишната 2020 г., предвид пандемията е имало спад от 12% спрямо 2019 г.

В АКПБ 2021 г. са отчетени 103 млн. лв. спрямо 66.5 млн. лв. за предходната година. Това представлява ръст от 56% в новите потребителски кредити, по които асоциацията е посредничила.

Според Деян Василев – председател на АКПБ – пазарният дял на кредитните посредници продължава да се увеличава и да изпреварва двойно добрия общ ръст на пазара, както при ипотечното, така и при потребителското кредитиране.

Василев споделя, че асоциацията се старае да прилага най-високите стандарти на кредитното консултиране, защото клиентите стават все по-взискателни и очакват не само да бъдат заведени до банка, но да получат обстойно сравнение между поне 3 различни банкови оферти, да им бъде оказано съдействие в процеса на структуриране на кредитната сделка и на кандидатстване за кредита до успешното му усвояване.

SUPER CREDIT - Кредитен център за кредитно посредничество е действащ член на Асоциация на кредитните посредници в България.

Публикуваната статия е превод / преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се със SUPER CREDIT, за да получите разрешение.

Още от Полезно