Super Credit е част от

Статия в economic.bg: Лихвите по жилищните кредити в България леко се повишиха

Данните на Българската народна банка показват, че цената на ипотечните заеми расте минимално спрямо месец по-рано, но остава близо до рекордно ниските нива за стопанската история на страната.

Средните лихвени проценти по жилищните и потребителските кредити, отпускани от българските банки, леко се повишиха през август. Данните на Българската народна банка показват, че цената на ипотечните заеми расте минимално спрямо месец по-рано, но остава близо до рекордно ниските нива за стопанската история на страната.

Според статистиката през август средният лихвен процент расте с 0.02 пункта спрямо юли до 2.49%. В такъв мащаб е и най-голямото месечно увеличение за последните две години – направено в началото на 2021 г. Лекият ръст идва месец след като Европейската централна банка повиши лихвените проценти за първи път от десетилетие. Все пак е рано да се каже дали сегашното поскъпване на ипотечните заеми е началото на обръщането на лихвения цикъл или е моментно явление.

Потребителските кредити също поскъпват през най-активния летен месец, което не е необичайно за сезона. С месечен ръст от 0.07 пункта до 8.26% – средният лихвен процент по кредитите за потребление все още е по-нисък спрямо нивото си година по-рано. Справка показва, че скок, подобен на августовския, бе наблюдаван сезонно и преди коледните празници в края на миналата година.

Като цяло липсата на съществено увеличение на лихвите стимулира и кредитирането, което така и не даде сигнал за охлаждане през август.

Колкото до бизнес кредитите, статистиката отчита съществен спад на лихвите за големите кредити над 1 млн. евро, взети в евро. На другия полюс обаче малките кредити, изтеглени в евро, поскъпват рязко през август. Изменения при цената на фирмените заеми в лева почти няма.

 

Бизнесът спря да гори спестявания

За първи път от около година насам с леки изключения бизнесът не гори част от спестяванията си. Според статистиката на БНБ през август българските фирми могат да се похвалят с положителни лихви, макар и минимални – 0.07% за левове и 0.09% за евро. Така на практика с тях донякъде се компенсират и банковите такси, а бизнесът може да излезе на нула от спестовните банкови услуги, които ползва. Вдигането на лихвите по бизнес депозитите започна още от началото на лятото, но достигането до положителни стойности отне около три месеца.

Данните показват още, че за втори пореден месец лихвеният процент по свръхрезервите на банките се повишава. Това именно е лихвата, при която банките влагат излишните си средства по сметки на БНБ. Той бе на ниво от -0.7% от октомври 2019 г., а през юли се повиши на -0.53% – невиждано ниво от есента на 2017 г. Сега той отново се вдига до 0.00%, колкото не е бил през последните шест години, за които БНБ публиува статистика. 

Заедно с това растат и средните лихвени проценти по депозитите за домакинства – с 0.04 пункта до 0.17% за в левове и с 0.09 пункта до 0.22% в евро.

Публикуваната статия е превод/ преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се със SUPER CREDIT, за да получите разрешение.

Още от Полезно