Super Credit е част от

Статия в dbr.bg: 1 289 жилищни сгради въведени в експлоатация през Q1

Въведените в експлоатация жилищни сгради през първото тримесечие на 2023 г. са 1 289, а новопостроените жилища в тях - 4 427

Въведените в експлоатация жилищни сгради през първото тримесечие на 2023 г. са 1 289, а новопостроените жилища в тях - 4 427.

 Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт. 

Спрямо първото тримесечие на 2022 г. сградите са с 18 повече, или с 1.4%, а жилищата в тях намаляват със 153, или с 3.3%.

 

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2023 г. със стоманобетонна конструкция са 77.9%, с тухлена - 19.6%, с друга - 2.2%, и с панелна - 0.3%.

Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (81.0%), следвани от жилищните кооперации (12.9%).

В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи, докато броят на жилищните кооперации и сградите от смесен тип намалява.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) - 228 сгради с 1 430 жилища, Пловдив - 175 сгради с 396 жилища, и Бургас - 141 сгради с 525 жилища в тях.

 

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (36.1%), следват тези с три стаи (31.5%), а най-нисък е делът на жилищата с пет стаи - 5.4%.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през първото тримесечие на 2023 г. е 470.2 хил. кв. м, или с 0.3% повече, в сравнение със същото тримесечие на 2022 г., а  жилищната площ намалява с 1.5% и достига 367.0 хил. кв. метра.

Същевременно, средната полезна площ на едно новопостроено жилище нараства от 102.4 кв. м през първото тримесечие на 2022 г. на 106.2 кв. м през същото тримесечие на 2023 г.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Търговище - 222.6 кв. м, и Габрово - 186.0 кв. м, а най-малка - в областите Благоевград - 76.5 кв. м, и Монтана - 78.9 кв. метра.

Публикуваната статия е превод / преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се със SUPER CREDIT, за да получите разрешение.

Още от Полезно