Super Credit е част от

Статия в dbr.bg: Ръст на сградите и жилищата с разрешителни за строеж в края на 2023 г.

Пoвече cгpaди c повече жилищa в тяx са пoлyчили paзpeшителни cтpoeж пpeз четвъртото тpимeceчиe нa 2023 г. ĸaĸтo cпpямo пpeдxoдните три месеца, тaĸa и нa гoдишнa бaзa.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 275 жилищни сгради

Πoвече cгpaди c повече жилищa в тяx са пoлyчили paзpeшителни cтpoeж пpeз четвъртото тpимeceчиe нa 2023 г., ĸaĸтo cпpямo пpeдxoдните три месеца, тaĸa и нa гoдишнa бaзa, сочат данни нa Haциoнaлния cтaтиcтичecĸи инcтитyт (НСИ).

През четвъртото тримесечие на 2023 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 275 жилищни сгради с 16 788 жилища в тях и 1 880 330 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 22 административни сгради/офиси с 86 343 кв. м РЗП и на 1 261 други сгради с 881 042 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 8%, жилищата в тях - със 71.2%, а разгънатата им застроена площ - с 65.5%.

Издадени са разрешителни за строеж на 12% по-малко административни сгради с 9.3% по-голяма РЗП. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват с 0.6%, както и разгънатата им застроена площ - с 10.8%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 19%, жилищата в тях - с 64.5%, а разгънатата им застроена площ - с 66.2%. Повече са и издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради съответно с 22.2 и 6.6%. Същевременно РЗП на административните сгради нараства над три пъти, а на другите сгради - с 64.7%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 435, Пловдив - 393, Бургас - 217, София - 186, и Варна - 168. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 7 559, Пловдив - 2 702, Варна - 1 534, Бургас - 1 345, и Кърджали - 786.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. е започнал строежът на 1 535 жилищни сгради

Със 7 382 жилища в тях и с 857 709 кв. м разгъната застроена площ, на 8 административни сгради/офиси с 5 211 кв. м РЗП и на 641 други сгради с 545 200 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 0.5%, но жилищата в тях са по-малко с 2.6%, както и разгънатата им застроена площ - с 0.9%. При започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад съответно с 52.9 и 54.2%. Започнал е строежът на 3.7% повече други видове сгради, но с 5.9% по-малка РЗП.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради  нарастват с 22.6%, жилищата в тях - с 11.4%, както и общата им застроена площ - с 12.8%. Броят на започнатите административни сгради намалява с 42.9%, а тяхната РЗП - с 54.5%. Започнал е строежът на 15.5% повече други видове сгради с 50.0% по-голяма РЗП.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите:
  • Пловдив - 264 жилищни и 91 други сгради;
  • София (столица) - 226 жилищни и 26 други сгради;
  • Бургас - 217 жилищни и 27 други сгради;
  • Варна - 141 жилищни и 28 други сгради.
Публикуваната статия е превод / преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се със SUPER CREDIT, за да получите разрешение.

Още от Полезно