Super Credit е част от

Статия в built.bg: Строят най-много нови жилища в София, Пловдив и Варна

През първото тримесечие на 2022 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 850 жилищни сгради с 9 489 жилища в тях и 1 171 388 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 18 административни сгради/офиси с 16 767 кв. м РЗП и на 1 071 други сгради с 572 703 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 3,1 процента, броят на жилищата в тях – с 23,4 процента, както и общата им застроена площ – със 17,1 процента, съобщава Националният статистически институт.

При издадените разрешителни за строеж на административни сгради се наблюдава спад както на броя им – с 45,5 на сто, така и при разгънатата им застроена площ – с 54,3 на сто. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са с 8,5 процента по-малко, а общата им застроена площ – с 27,9 процента.

В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 19,7 на сто, жилищата в тях – с 8,1 на сто, а разгънатата им застроена площ – с 13,9 на сто.

Намаляват издадените разрешителни за строеж на административни сгради и тяхната РЗП, съответно с 35,7 и 82 процента. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 4,1 процента, както и разгънатата им застроена площ – с 1,3 процента.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 321, София (столица) – 229, София – 229, Варна – 191, и Бургас – 141. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 3 316, Пловдив – 1 921, Варна – 1 065, Стара Загора – 656, и Бургас – 501.

През първото тримесечие на 2022 г. е започнал строежът на 1 269 жилищни сгради със 7 657 жилища в тях и със 787 999 кв. м разгъната застроена площ, на 11 административни сгради/офиси с 8 089 кв. м РЗП и на 572 други сгради с 442 697 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 3,8 на сто, разгънатата им застроена площ – с 9,6 на сто, но жилищата в тях се увеличават с 4,4 на сто. При започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад, съответно с 21,4 и 51,1 процента. Намаляват и започнатите други видове сгради с 5,8 процента, както и общата им застроена площ – с 14,9 процента.

В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 27,2 на сто, жилищата в тях – с 44,6 на сто, както и общата им застроена площ – с 19,3 на сто. Броят на започнатите административни сгради нараства с 57,1 процента, а тяхната РЗП – с 99,5 процента. Започнал е строежът на 0,7 процента по-малко други видове сгради, но с 27,4 процента по-голяма РЗП.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 208 жилищни и 52 други сгради; Варна – 215 жилищни и 21 други сгради; София (столица) – 176 жилищни, 5 административни и 30 други сгради; София – 117 жилищни и 41 други сгради; Бургас – 109 жилищни и 26 други сгради.
Публикуваната статия е превод / преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се със SUPER CREDIT, за да получите разрешение.

Още от Полезно