Super Credit е част от

Статия в acib.bg: България все още е своеобразен оазис на ниски лихви за ипотечни кредити

Докато на Запад банковата система понася мерките на централните банки в борбата с високата инфлация, у нас се радваме на оазис на ниски лихви и все още търсене и инвестиране в недвижими имоти.

 

ЕЦБ продължава да вдига лихвите в ЕС

На 4 май 2023 г. Европейската централна банка излезе с прессъобщение относно промените в паричната политика. Поради продължаващата висока инфлация Управителният съвет реши да повиши 3 ключови лихвени проценти с 25 базисни пункта в сила от 10 май 2023 г.:

  • 3,75% – за основните операции по рефинансиране;
  • 4% – за пределно кредитно улеснение;
  • 3,25% – за депозитно улеснение.

Повишението беше очаквано. През последните месеци общата инфлация намаля, но базисният ценови натиск остава силен. Основните лихвени проценти на ЕЦБ са главният инструмент на паричната й политика. Затова бъдещите решения на финансовата институция относно лихвените проценти ще бъдат достатъчно рестриктивни, за да се постигне връщане на инфлацията от 2% в средносрочен план и ще бъдат задържани до тези нива, колкото е необходимо.

Какви са лихвите в България

Банковата система у нас е пример за стабилност в Европейския съюз. Това се дължи на рестриктивната политика на регулатора ни с по-високи изисквания за ликвидност, капиталова адекватност, минимални резерви и т.н. към българските банки. Въпреки че Българската народна банка продължава да увеличава постепенно основния лихвен процент и от 1 май 2023 г. той вече е 2,77%, търговските банки ще работят за запазване доброто качество на кредитните си портфейли и ще се адаптират спрямо възможностите на клиентите си в променящата се обстановка.

Българските банки са с едни от най-ниските лихви в цяла Европа. По последни данни на БНБ лихвата по ипотечен кредит е средно 2,6%. Причините да се поддържат толкова ниски лихви в България са няколко: банките излязоха с рекордна печалба за 2022 г. от 46.8%, има нисък дял на просрочени кредити, не на последно място, защото не сме в Еврозоната. Лихвите в Еврозоната се формират на базата на 6- и 12-месечен EURIBOR, който е по-висок от лихвите в България. У нас лихвите по кредитите се образуват върху лихвите по депозитите, които все още са с ниски нива, поради свръхликвидност на банките ни.

Ипотечните кредити и пазарът на недвижими имоти у нас

Българинът предпочита да живее в собствено жилище, затова много хора теглят ипотечни кредити и предпочитат да плащат лихви, отколкото да живеея под наем и да плащат за чуждо жилище. У нас достъпът до жилища е много по-голям, отколкото в други европейски държави. И една от основните причини за това е именно фактът, че България е своеобразен оазис на ниски лихви в Европа и то в настоящата динамична финансово-икономическа ситуация. За хора, които пък имат налични парични средства, покупката на недвижим имот остава предпочитан начин за инвестиция и за запазване стойността на парите, особено на фона на продължаващата висока инфлация. Инвестирането в покупка на недвижим имот е по-печелившо, отколкото депозит в банка, в дългосрочен план. 

В глобален мащаб цените на жилищата продължават да спадат, което е резултат от поскъпването на ипотечните кредити. У нас нещата са различни, пазарът на недвижими имоти е спокоен. От бранша прогнозират, че пазарът ще се уравновеси, защото ще се забави ръстът на цените, който в последните 10 години достигна рекорден скок от 49%. До края на годината не се очакват резки промени в цените, още повече че търсенето на имоти продължава да превишава предлагането. Не се очаква спад в цените в новото строителство, поради цените на строителните материали и труда. Може да се наблюдава спад в цените на имоти, които са били надценени досега. 

Ако ви предстои теглене на ипотечен кредит, може да се доверите на регистриран независим кредитен посредник като членовете на Асоциацията на кредитните консултанти в България. Кредитните консултанти ще ви съдействат при кредитиране от банкова институция, а услугата им е напълно безплатна за крайния клиент.

Публикуваната статия е превод / преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се със SUPER CREDIT, за да получите разрешение.

Още от Полезно