Super Credit е част от

Статия в 1kam1.com: Подем за жилищното строителство в област Стара Загора

През второто тримесечие на 2022 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 82 жилищни сгради.

През второто тримесечие на 2022 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 82 жилищни сгради.

През второто тримесечие на 2022 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 94 жилищни сгради с 304 жилища в тях и 37 978 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 151 други сгради с 48 377 кв. м РЗП.

Те включват 482 жилища в тях и 66 399 кв. м разгъната застроена площ и на 58 други сгради с 27 422 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 34.4%, а жилищата в тях и общата им застроена площ съответно със 107.8% и 168.5%. Започнал е строежът на 10.8% по-малко други видове сгради, но с 6.9% по-голяма РЗП.

На годишна база, спрямо второто тримесечие на 2021 г., започнатите нови жилищни сгради се увеличават със 17.1%. Увеличват се и жилищата в тях – със 71.5%, а разгънатата им застроена площ – със 71.1%.

Започнатите други видове сгради обаче са с 28.4% по-малко, докато общата им застроена площ е с 23.4% повече.

По отношение издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради спрямо предходното тримесечие се отчита спад от 11.3%. Съответно и броят на жилищата в тях е с 53.7% по-малко. Респективно намалява и общата им застроена площ – с 42.0%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради и тяхната РЗП пък нарастват съответно с 36% и 147%.

На годишна база, в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са с 8% повече.

Повече са и жилищата в тях – с 65.2%, а разгънатата им застроена площ – със 71.3%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 29.1% по-малко, докато общата им застроена площ нараства с 47.7%.

Публикуваната статия е превод/ преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се със SUPER CREDIT, за да получите разрешение.

Още от Полезно