Super Credit е част от

Жилищни кредити "Наш дом" от Търговска банка Д

Ако планирате да купите жилище за Вас, семейството и децата Ви, Вашето решение е жилищен кредит „Наш дом”.

5/5 — от 5 отзива

Общ лихвен бонус от 1,75% за първите 5 години, с който лихвата ви за периода става 2,30%, и 2,65% за остатъчния период.

Валута

BGN / EUR
 

Максимален срок

35 години
 

Максимален размер

до 100%от покупната цена
 

Лихва от

2,40%

Предимства

  • Още по-изгодни лихвени нива
  • Изравнени лихвени условия за кредити в лева и в евро;
  • Издаване на кредитна карта MasterCard с кредитен лимит до 5% от размера на разрешения кредит, но не повече от 5 000 лв;
  • С отстъпки от лихвата за целия период на кредита: -0,60% при активиране на пакетна програма "Алегро" или пакетна програма "Онлайн";
  • БОНУС - възстановяване до 1,75% върху остатъка от главницата на кредита за първите 5 години, с който лихвата Ви за първите 5 години от кредита става 2,30% и 2,65% за остатъчния период*;

*Лихвеният бонус се начислява ежемесечно върху остатъчния дълг по кредита и се изплаща по Ваша сметка на датата на падеж на 13, 25, 37, 49, 61-вата погасителна вноска. Условие за получаване на 5 годишния бонус е редовно погасяване на дължимите месечни погасителни вноски (без допускани закъснения повече от 30 дни) и не повече от 10% частично предсрочно погасяване от отпуснатия кредит за петгодишния период на бонуса.

"Ние поемаме ангажимента да Ви помогнем за да получите най-изгодните условия за финансиране."

Отправете запитване за

Жилищни кредити "Наш дом" от Търговска банка Д