Super Credit е част от

Потребителски кредит с парично обезпечение от Търговска банка Д

Aко Вие или Ваш близък сте инвестирали за определен срок спестяванията си в Д Банк и спешно се нуждаете от средства, не е нужно да закривате депозита си и да изгубите лихвите по него, Вашето решение е Потребителски кредит с парично обезпечение.

5/5 — от 5 отзива

Може да блокирате сумата по депозита и да я използвате като обезпечение за кредит, който Банката ще Ви отпусне при по-ниска лихва.

Валута

BGN / EUR
 

Максимален срок

84 месеца
 

Лихва

лихва по депозита* + 2,50%*лихва по привлечените средства към дата на отпускане на кредита
 

Предимства

  • Лесна процедура за кандидатстване;
  • Запазвате спестяванията си и лихвите по тях;
  • Без обследване на доходите и без възрастови ограничения;
  • Прозрачни и изгодни лихви през целия срок на кредита - фиксирана през 1-та година и променлива за останалия период;

Лихвеният процент на кредита се определя като сбор на лихвата по привлечените средства към датата на отпускане на кредита +2,50% (фиксирана за 1-та година и променлива за останалия срок, формирана с базисен индекс 6М EURIBOR + надбавка). Повече информация за лихвите по привлечени средства е достъпна в Лихвения ни бюлетин за физически лица.

"Ние поемаме ангажимента да Ви помогнем за да получите най-изгодните условия за финансиране."

Отправете запитване за

Потребителски кредит с парично обезпечение от Търговска банка Д