Super Credit е част от

Кредит за финансиране на проекти по програми на ЕС от Търговска банка Д

Комбинация от инвестиционен кредит за финансиране на проекти по програми на ЕС и мостови кредит за финансиране на ДДС.

5/5 — от 5 отзива

Предимства

 • Нисък процент на самоучастие;
 • Висок процент на финансиране;
 • Атрактивни нива на лихви, такси и комисиони;
 • Възможност за финансиране до 100% от стойността на проекта при предоставяне на допълнително обезпечение;
 • Възможност за финансиране на ДДС;
 • Финансиране на дружества без бизнес история;
 • Дълъг срок на издължаване според вида на инвестицията;
 • Без такса за предсрочно погасяване при предсрочно погасяване на кредита с получената безвъзмездна помощ;
 • Схемите за погасяване са съобразени с паричните потоци;
 • Индивидуален погасителен план съобразен с характера на бизнеса;

Приложение

 • Подходящ за клиенти, които са бенефициенти по програмите за безвъзмездна помощ, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

Предназначение

 • Финансирането е допустимо за клиенти с одобрени проекти по всички програми на ЕС.
 • Кредитите за финансиране на проекти по европейски програми имат за цел да улеснят достъпа на Малките и средни предприятия до финансиране, като по този начин им дават възможност да повишат своята конкурентоспособност на пазара. Поради своята специфика и положителния си ефект върху българската икономика, тези кредити се предоставят при изключително изгодни условия.

Характеристики

 • Комбинация от инвестиционен кредит за финансиране на проекти по програми на ЕС и мостови кредит за финансиране на ДДС;
 • Висок процент на финансиране – до 100% при представяне на достатъчно обезпечение;
 • Нисък процент на самоучастие – 10% от стойността на проекта;
 • Инвестиционният кредит се издължава с намаляващи вноски по главница при гъвкав погасителен план, съобразен с характера на бизнеса и вида на проекта;
 • Могат да бъдат финансирани разходи, платими към специализирани предприятия за консултации и разработване на инвестиционни проекти, в т.ч. вече направени такива;
 • Мостовият кредит се предоставя под формата на кредитна линия;
 • Всички приемливи за Банката обезпечения;

"Ние поемаме ангажимента да Ви помогнем за да получите най-изгодните условия за финансиране."

Отправете запитване за

Кредит за финансиране на проекти по програми на ЕС от Търговска банка Д