Super Credit е част от

Стандартен кредит за оборотни средства от Търговска банка Д

Гъвкаво финансиране за дългосрочно планиране на бизнеса с регулярно намаляване на дълга и подходящо структуриран погасителен план.

5/5 — от 5 отзива

Предимства

 • Гъвкаво финансиране за дългосрочно планиране на бизнеса;
 • Финансов продукт, адаптиран към нуждите на клиента;
 • Структуриране на кредитната сделка според специфичните изисквания на клиента;
 • Регулярно намаляване на дълга;
 • Бърз отговор след представяне на необходимите документи;
 • Дълъг срок на издължаване – до 60 месеца;
 • Индивидуален погасителен план съобразен с характера на бизнеса;
 • Възможност да разгърнете потенциала на бизнеса си;

Приложение

 • Финансиране  на потребности, свързани с обичайната и ежедневна стопанска дейност;
 • Увеличаване на асортимента;
 • Поддържане на по-големи складови наличности;
 • Повишаване нивото на материални запаси поради увеличение на приети поръчки;
 • Повишаване нивото на материални запаси поради покачване на цените;
 • Ползване на отстъпки при закупуване на големи количества;
 • Покриване на временен недостиг от средства за обслужване на текущи плащания;
 • Стартиране на нова дейност;
 • Привличане на нови доставчици или клиенти;

Характеристики

 • Размерът на кредита се определя от платежоспособността на кредитоискателя, структурата на транзакцията и предложеното обезпечение – до 40% от годишните приходи от продажби;
 • Усвояване на договорената сума за посочената цел еднократно или на части;
 • Издължаване при договорен погасителен план и условия;
 • Възможност за касово и безкасово усвояване на средства от кредита;
 • За срок до 60 месеца в зависимост от предложеното обезпечение, структурата на транзакцията и клиентския профил;
 • При рефинансиране на задължения към други банки се допуска включително финансиране на такси и комисиони, свързани с предсрочното погасяване на рефинансираната експозиция;
 • Без представяне на бизнес план и прогнозни парични потоци;
 • Всички приемливи за Банката обезпечения;

Предназначение

 • Клиенти Малък бизнес, които развиват и разширяват своята дейност;
 • Фирми с изразена сезонност в дейността;

"Ние поемаме ангажимента да Ви помогнем за да получите най-изгодните условия за финансиране."

Отправете запитване за

Стандартен кредит за оборотни средства от Търговска банка Д