Super Credit е част от

Инвестиционен кредит от Търговска банка Д

Финансиране за реализиране на инвестиционните Ви планове.

5/5 — от 5 отзива

Предимства

 • Иновативно решение за подобряване на бизнеса;
 • Финансов продукт, адаптиран към нуждите на клиента;
 • Подходящо структуриране на кредитната сделка и схемите за погасяване според специфичните изисквания на клиента;
 • Регулярно намаляване на дълга;
 • Схемите за погасяване са съобразени с паричните потоци;
 • Бърз отговор след представяне на необходимите документи;
 • Дълъг срок на издължаване – до 120 месеца;
 • Индивидуален погасителен план съобразен с характера на бизнеса;
 • Възможност да разгърнете потенциала на бизнеса си;

Приложение

 • Покупка и ремонт на производствени предприятия, офиси, магазини, складове и други недвижими имоти;
 • Покупка на машини, оборудване, обзавеждане;
 • Покупка на софтуер, системи за управление и други;
 • Рефинансиране на извършени инвестиционни разходи;
 • Реконструкция, разширяване и модернизиране;
 • Оптимизиране на производствени разходи;
 • Увеличаване на производствения капацитет;
 • Подобряване качеството на произвежданите продукти;

Характеристики

 • Размерът на кредита се определя от платежоспособността на кредитоискателя, структурата на транзакцията и предложеното обезпечение;
 • Усвояване на договорената сума за посочената цел еднократно или на части;
 • Издължаване при договорен погасителен план и условия;
 • Възможност за касово и безкасово усвояване на средства от кредита;
 • За срок до 120 месеца в зависимост от предложеното обезпечение, структурата на транзакцията и клиентския профил;
 • При рефинансиране на задължения към други банки се допуска включително финансиране на такси и комисиони, свързани с предсрочното погасяване на рефинансираната експозиция;
 • Без представяне на бизнес план;
 • Всички приемливи за Банката обезпечения;

Предназначение

 • Клиенти Малък бизнес, които развиват и разширяват своята дейност.

"Ние поемаме ангажимента да Ви помогнем за да получите най-изгодните условия за финансиране."

Отправете запитване за

Инвестиционен кредит от Търговска банка Д