Super Credit е част от

Инвестиционно финансиране от Търговска банка Д

Финансови продукти, специално разработени за корпоративни клиенти, желаещи да инвестират в разширяване на бизнеса си.

5/5 — от 5 отзива

Търговска банка Д АД Ви дава възможност да инвестирате в разширяване на бизнеса си:

  • За покупка на недвижим имот (за земя и/или производствени, административни, логистични сгради, т.н.);
  • За подобрения, ремонт на сгради собственост на фирмата;
  • За ново строителство, изграждане, строеж или разширяване на недвижим имот, собственост на компанията;
  • За покупка на ДМА (машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства, т.н.);
  • За покупка на софтуер, компютърен хардуер и периферни устройства за нуждите на бизнеса;
  • За рефинансиране на съществуващ инвестиционен кредит от друга банка;
  • Други инвестиционни разходи, във връзка с дейността на компанията;

"Ние поемаме ангажимента да Ви помогнем за да получите най-изгодните условия за финансиране."

Отправете запитване за

Инвестиционно финансиране от Търговска банка Д