Super Credit е част от

Програма "Напред" на ББР от Търговска банка Д

Посредством споразумение с Българска банка за развитие, Търговска банка Д подкрепят малки и средни предприятия като предоставяме достъп до източник на преференциални условия за финансиране.

5/5 — от 5 отзива

Предимства

 • Атрактивни нива на лихви;
 • Без комисиона управление;
 • Без годишна такса за обслужване на кредитна сметка;
 • Облекчени изисквания за обезпечение;
 • Прозрачно ценообразуване;

Приложения

 • Финансиране на проекти по оперативни програми;
 • Покупка, ремонт, строеж на бизнес и производствени помещения;
 • Покупка на машини, оборудване и транспортни средства;
 • Финансиране на текущи разходи;
 • Покупка на суровини, материали и други краткотрайни активи;

Характеристики

 • Нови инвестиционни кредити и нови кредити за оборотни средства;
 • Размерът на кредита се определя от платежоспособността на кредитоискателя, от структурата на транзакцията и от предложеното обезпечение;
 • Усвояване на договорената сума за посочената цел еднократно или на части;
 • Издължаване при договорен погасителен план и условия;
 • Възможност за касово и безкасово усвояване на средства от кредита;
 • За срок до 120 месеца в зависимост от предложеното обезпечение, структурата на транзакцията и клиентския профил;
 • При рефинансиране на задължения към други банки се допуска включително и финансиране на такси и комисиони, свързани с предсрочното погасяване на рефинансираната експозиция;
 • Без представяне на бизнес план;
 • Всички приемливи за Банката обезпечения;

Предназначение

 • Програмата е структурирана за финансиране на микро, малки и средни предприятия по Закона за МСП в страната при преференциални условия, с цел подпомагане на развитието на икономиката, разкриването на работни места и реализиране на инвестиции в области с висока безработица.

"Ние поемаме ангажимента да Ви помогнем за да получите най-изгодните условия за финансиране."

Отправете запитване за

Програма "Напред" на ББР от Търговска банка Д