Super Credit е част от

Гаранционна схема НГФ-ПРСР от Търговска банка Д

Инвестиционни кредити и кредити за оборотни средства по Споразумение за издаване на гаранции от Националния Гаранционен Фонд за допълване на обезпечението на предприятия, одобрени за подпомагане по ПРСР (2014-2020)

5/5 — от 5 отзива

Предимства

  • Облекчени изисквания за обезпечение;
  • Улеснен достъп до финансиране;
  • Механизъм за споделяне на риска;

Приложение

Процент на гаранционно покритие - до 50% от размера на кредита, включен в гарантирания портфейл. Максимален размер на кредита за кредитополучател и свързаните с него лица - до 6 000 000 лева при 50% гаранция от НГФ.

Характеристики

Инвестиционни кредити, кредити за оборотни средства и банкови гаранции по Гаранционна схема за предприятия, одобрени за подпомагане по ПРСР, както и предприятия от секторите „Животновъдство“ и „Растениевъдство“.

Кредити, които се гарантират по схемата – за инвестиции, за оборотни средства, банкови гаранции, включително и за авансови плащания, плащане на ДДС и др.

Предназначение

Земеделски производители с одобрени проекти по ПРСР и предприятия от секторите „Животновъдство“ и „Растениевъдство“ – микро, малки и средни предприятия по смисъла на Закона за МСП, регистрирани в България.

"Ние поемаме ангажимента да Ви помогнем за да получите най-изгодните условия за финансиране."

Отправете запитване за

Гаранционна схема НГФ-ПРСР от Търговска банка Д