Super Credit е част от

Бърз кредит до 300 000 лв. обезпечен със земеделска земя от Търговска банка Д

Ако планирате да увеличите Вашата собствена земеделска земя, необходими са Ви спешно оборотни средства за производство или рефинансиране на друг Ваш кредит.

5/5 — от 5 отзива

Предимства

 • Бърза и безплатна за клиента оценка на имотите;
 • Облекчена процедура за разглеждане и одобрение на кредита;
 • Без разходни документи за усвояване на кредита;
 • Без удостоверение за вещни тежести за имотите;
 • Без такса разглеждане;
 • Без такса за ангажимент;

Параметри

 • Кредитополучатели - регистрирани земеделски производители с една година опит в дейността;
 • Цел на кредита - инвестиционен кредит за покупка на земя; оборотен кредит; кредит за рефинансиране;
 • Размер на кредита - до 90% от стойността на имотите за обезпечение;
 • Срок на кредита - до 10 години;
 • Валута - лева и евро;
 • Обезпечение - ипотека върху земеделска земя;

Пример

 • Ако желаете да закупите 50 дка, при пазарна цена на земята във Вашето землище 1000 лв/дка, имотите са обработваеми и приемливи за банката, то финансирането е между 800-900 лв/дка, в зависимост от конкретните параметри на всеки парцел.

"Ние поемаме ангажимента да Ви помогнем за да получите най-изгодните условия за финансиране."

Отправете запитване за

Бърз кредит до 300 000 лв. обезпечен със земеделска земя от Търговска банка Д