Super Credit е част от

СИ Финанси

СИ ФИНАНСИ разполага с богат опит в предоставянето на финансови услуги на клиенти, развиващи своя бизнес в различни сектори на икономиката на страната и чужбина, основан на дългогодишното опериране на този пазар.

5/5 — от 5 отзива

Всяка компания на определен етап от своето развитие изпитва нужда от привличане на допълнително външно финансиране. Дори при наличие на достатъчен собствен финансов ресурс, ползването на заемни средства може да допринесе в няколко посоки за утвърждаването на пазарния статус на фирмата.

СИ ФИНАНСИ е една от първите небанкови финансови институции в България, създадена през 2008 г. Компанията има за цел да осигури професионални услуги под формата на консултации и отпускане на бързи фирмени заеми, бизнес кредити, микрокредитиране, финансов лизинг, обратен лизинг, финансиране на проекти по програми на ЕС, заеми за придобиване на вземания, осигуряване на инвестиционен и оборотен капитал за земеделски производители.

СИ ФИНАНСИ е единствената небанкова финансова институция в България, която предлага експресни бизнес кредити над 1 000 000 лв. Заемът е достъпен за юридически лица с леки кредитни и други финансови тежести.

СИ ФИНАНСИ разполага с богат опит в предоставянето на финансови услуги на клиенти, развиващи своя бизнес в различни сектори на икономиката на страната и чужбина, основан на дългогодишното опериране на този пазар. Ръководството и специалистите на дружеството притежават необходимата експертиза в широк спектър от икономически дейности, като строителство, различни видове производство, търговия, финансиране на проекти по програми на ЕС и други.

Мисия и визия

Основната мисия на компанията е подкрепа на предприемачеството, като се надяват да бъдат полезни, максимално бързи и гъвкави към клиентските кредитни нужди и потребности. Стремят се да доставят добавена стойност на бизнесът на клиента, чрез бърз фирмен заем в ситуацията когато неотложно се нуждаете от финансов ресурс.

Корпоративна визия

Корпоративната визия е да бъдат безспорен лидер на пазара:

 • развиват добрите служители;
 • постигат отлично партньорство с клиентите и удовлетворение на потребителите;
 • изследват нови възможности;
 • изграждат и развиват съвършени процеси, системи и умения в организацията;
 • кредитните продукти винаги са налични, достъпни и желани;
 • непрекъснато оптимизират разходите си и осъществяват отговорно дейността, за да осигурят устойчиво развитие на бизнеса, на местните общности и на страната, в която развиват дейността си;

Ценности

 • Да действат почтено и да изпълняват обещанията си;
 • Да постигат най-високи резултати във всичко, което правят;
 • Да се съревновават честно с конкурентите;
 • Да помогат на служителите да достигнат пълния си потенциал;
 • Да се отнасят към всички открито, честно и с уважение;
Кредити

Всяка компания на определен етап от своето развитие изпитва нужда от привличане на допълнително външно финансиране. Дори при наличие на достатъчен собствен финансов ресурс, ползването на заемни средства може да допринесе в няколко посоки за утвърждаването на пазарния статус на фирмата.

На първо място, фактът, че даден проект или дейност, осъществявана от компанията получава положителна оценка и подкрепа от финансираща институция, способства за повишаване доверието към компанията като цяло.

На второ място, това може да помогне на мениджърския екип да оптимизира собствените ресурси или съответно да използва привлечения капитал за подобряване на съществуващи дейности или развитие на допълнителни такива.

На трето място, Ви позволява да бъдете гъвкави. В съвременните динамични условия възможността да вземате точни и бързи решения е жизнено важна. В тази връзка СИ ФИНАНСИ отпуска заеми съобразени с нуждите на всеки клиент-кредитоискател. Относно основната си дейност СИ ФИНАНСИ е задължена да спазва Закона за Защита на Личните Данни (ЗЗЛД).

В допълнения СИ ФИНАНСИ взима под най-голямо внимание Закона за Мерки срещу Изпирането на Пари (ЗМИП), съгласно който компанията утвърждава вътрешен правилник за следене и докладване на съмнителни операции и/или сделки. Последния е одобрен и от министъра на финансите и Агенция за финансово разузнаване. В тази насока Приложение N1 към чл. 5а, ал. 2 (ДВ, бр 71 от 2003 г.) става неотменна част от сделки и/или операции с парични средства. Не на последно място, СИ ФИНАНСИ прилага най-добри практики, спазвайки етичните, морални и правни рамки във връзка със спазването на Закона за електронната търговия, Закона за електронните съобщения и в съответствие със Директива 2000/31/ЕО.

Продукти на СИ Финанси

СИ Заеми

СИ Лизинг

Търсите най-изгодните оферти за кредитиране или рефинансиране?

Поискайте консултация