Super Credit е част от

Револвиращ заем от СИ Финанси

5/5 — от 5 отзива

СИ ФИНАНСИ предлага револвиращи заеми, като в рамките на договорения срок кредитополучателят може да ползва многократно договорения лимит. Окончателното погасяване на главницата може да бъде с една погасителна вноска на падежа на кредита или чрез индивидуално договорен план. 

Револвиращ заем можете да ползвате за:
  • Покупка на суровини, материали и стоки;
  • Разплащане с доставчици;
  • Други текущи нужди, свързани с основната дейност на компанията;
Сума

В зависимост от мащаба на бизнеса.

Срок

от 1 месец до 60 месеца

Лихва

от 1% до 3% на месец

Изплащане

Месечно на лихвата, главница чрез плафон на падеж или друг индивидуално договорен план.

Обезпечение

Поръчителство и ипотека

 

"Ние поемаме ангажимента да Ви помогнем за да получите най-изгодните условия за финансиране."

Отправете запитване за

Револвиращ заем от СИ Финанси