Super Credit е част от

Овърдрафт, обезпечен с бъдещи доходи от заплати от Алианц

Допълнителни средства по всяко време.

5/5 — от 5 отзива

Предимства
 
С краткосрочния заем Овърдрафт разполагате с допълнителни средства, които можете да ползвате както и когато намерите за добре. С него можете да покриете временен недостиг на лични финанси за плащане на различни задължения и други лични разходи.
 
  • Разполагате с допълнителни средства по дебитната си карта от Алианц Банк по всяко време;
  • Можете да използвате целия лимит или части от него;
  • Възможност за автоматично подновяване на овърдрафта;
Параметри
  • Максимален размер до 10 000 лева, но не повече от размера на 4 месечни нетни заплати;
  • Срок на погасяване – 12 месеца;
  • Лихва - 8,75%** годишен лихвен процент;
  • Обезпечение – доходи от бъдещи работни заплати;
Такси
  • Проучване и изготвяне на становище по постъпили искания за кредит – 25 лева;
  • Без такса при предсрочно погасяване;
*Възможността за онлайн заявяване на Овърдрафт е достъпна за съществуващи клиенти, с пълен, активен достъп до Интеренет банкиране Allianz E-Bank.  
**Лихвата е променлива и се определя като сбор от референтен лихвен процент (РЛП) в лева или евро и фиксирана надбавка. РЛП се определя съгласно утвърдени Методики, оповестени на сайта на банката www.allianz.bg. Банката обявява в първия работен ден на месец януари и в първия работен ден на месец юли на всяка календарна година новата стойност на РЛП, приложим за кредити в лева и евро.
ГПР: 10,26% за кредит в размер 2 500 лева и срок на погасяване – 12 месеца при лихва 8.75%. Обща дължима сума 2 743,75 лева. Допуска се, че кредитният лимит е усвоен незабавно и изцяло до падежа.
 

"Ние сме до Вас, за да Ви помогнем и да спестите време, енергия и пари."

Отправете запитване за

Овърдрафт, обезпечен с бъдещи доходи от заплати от Алианц