Super Credit е част от

Оперативен лизинг от Алианц

Без риск от обезценка на актива.

5/5 — от 5 отзива

Предимства
  • Собствеността върху актива нe се придобива в края на лизинговия период;
  • Месечните вноски се признават за разход на фирмата в пълния им размер;
  • Няма авансова вноска, заплаща се гаранционен депозит, който се възстановява в края на лизинговия период;
  • Осигурява равномерно разпределяне на разходите през лизинговия период;
  • Без риск от обезценка на актива; 

Основни параметри

Лизингополучател
Юридически лица  
Минимална финансирана стойност
5 000 EUR
Срок
до 60 месеца
Гаранционен депозит
В зависимост от актива
Остатъчна стойност
Гарантирана от доставчика на актива
Валута
EUR
Активи
Нови леки, лекотоварни и товарни автомобили
Възраст на обекта
В края на лизинговия период активът не трябва да е по-стар от 7 години
Застраховка
Застраховка срещу всички присъщи рискове в полза на Алианц Лизинг България ЕАД. Застраховател за срока на договора за лизинг е ЗАД Алианц България
Допълнителни разходи (данък ПС, регистрация в КАТ, застраховки и др.)
Могат да се заплащат с отделна фактура или да се включат в месечната наемна вноска
 
Оперативния лизинг е подходящ за:
  • Леки и лекотоварни автомобили;
  • Товарни автомобили  и автобуси;
  • Форма на договор за лизинг, при която лизингополучателят ползва вещта, предмет на договора, под наем. След като срокът на договора изтече, използваното МПС, предмет на договора, се връща на лизингодателя;
Предоставят се две вариации на оперативния лизинг:
  • Чист оперативен лизинг – лизингополучателят заплаща ежемесечно наемна вноска. Всички допълнителни разходи се заплащат отделно, също от лизингополучателя;
  • Оперативен лизинг с включени разходи - в месечната вноска се калкулират: наем на автомобила; застраховките „Автокаско“ и „Гражданска отговорност“, разходите за сервизно обслужване и други или част от тях, като останалите отново се заплащат при възникване от лизингополучателя.
 

"Ние поемаме ангажимента да Ви помогнем за да получите най-изгодните условия за финансиране."

Отправете запитване за

Оперативен лизинг от Алианц