Super Credit е част от

Агрокредит за покупка на селскостопанска техника от KBC Банк България

KBC Банк Ви предлага специализирани кредити за покупката на селскостопанска техника от официални вносители и дилъри на нова и употребявана техника.

5/5 — от 5 отзива

Ако сте земеделци или животновъди, които разширяват и модернизират стопанството си, този продукт е за Вас.

Предимства

Висок процент на финансиране

Висок процент на финансиране, базирано на фактурна стойност за нови или пазарна оценка за употребявани активи.

Без допълнително обезпечение при активи на възраст до 6 години

Без допълнително обезпечение при кредити за финансиране на активи на възраст до 6 години, считано от първата регистрация.

Атрактивни ценови условия

Атрактивни ценови условия и възможност за ползване при преференциални условия на допълнителни некредитни и застрахователни продукти.

Допълнително финансиране на ДДС

Възможност за допълнително финансиране на ДДС по покупката на актива.

Погасяване при индивидуален погасителен план

Възможност за погасяване при индивидуален погасителен план съобразно приходите от дейността.

 

Детайли

 Предоставя се под формата на срочен кредит за срок до 60 месеца за закупуване на нови или употребявани селскостопански машини, прикачен инвентар и оборудване за вашите ферми. 

Параметри на кредита
Размер До 1 000 000 BGN / 500 000 EUR
Валута BGN и EUR
Бизнес история Мин. 12 месеца
Срок До 60 месеца
Гратисен период До 6 месеца
Лихва Формира се на база 1-месечен Euribor (за кредити в EUR), респективно краткосрочен лихвен процент по статистика на БНБ (за кредити в BGN) плюс надбавка, определена индивидуално в зависимост от размера, валутата, срока и обезпечението по искания кредит.
Обезпечение Особен залог върху закупената селскостопанска техника. Задължителна застраховка Каско на селскостопанската техника.
Изплащане Равни вноски по главницата и съответната за периода лихва върху остатъка по главницата. Възможност за определяне и на гъвкав погасителен план, съобразен със сезонния характер на бизнеса.
Срок за отговор До 5 работни дни.
Такси и комисиони Съгласно Тарифата на банката.

"Ние поемаме ангажимента да Ви помогнем за да получите най-изгодните условия за финансиране."

Отправете запитване за

Агрокредит за покупка на селскостопанска техника от KBC Банк България