Super Credit е част от

KBC Банк България

Кей Би Си Банк България ЕАД е универсална търговска банка и предлага на своите корпоративни клиенти и клиенти физически лица пълен спектър от финансови продукти и услуги.

5/5 — от 3 отзива

Групата на КВС в България обединява дружества с дългогодишна история и богат опит.

КВС Банк България е част от Групата КВС в България, която обхваща 14 компании с дългогодишна история и богат опит в секторите банкиране, застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, управление на инвестиции, пенсионно осигуряване и факторинг. Според данните на БНБ към март  2022 г., общата стойност на активите на компаниите превръща Групата на КВС в България в най-голямата интегрирана финансова група, обслужваща над 2.5 млн. клиенти.

Корпоративната стратегия на КВС Груп се основава на четири стълба:

  • Поставят клиентите в центъра на всичко, което правят.
  • Стремят се да предлагат уникални банкови и застрахователни услуги.
  • Фокусират се върху дългосрочното развитие на групата за постигане на устойчив и доходоносен растеж.
  • Приемат изключително сериозно отговорността към обществото и местните икономики.
 

Нарекли са корпоративната си култура ПЕРЛА, зад която се крият:

П
Представяне

Е
Енергизиране

Р
Реагиране на клиентските нужди

Л
Лична отговорност

А
Адресиране на местните условия

Търсите най-изгодните оферти за кредитиране или рефинансиране?

Поискайте консултация