Super Credit е част от

KBC Банк България

Кей Би Си Банк България ЕАД е универсална търговска банка и предлага на своите корпоративни клиенти и клиенти физически лица пълен спектър от финансови продукти и услуги.

5/5 — от 5 отзива

Групата на КВС в България обединява дружества с дългогодишна история и богат опит.

КВС Банк България е част от Групата КВС в България, която обхваща 14 компании с дългогодишна история и богат опит в секторите банкиране, застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, управление на инвестиции, пенсионно осигуряване и факторинг. Според данните на БНБ към март  2022 г., общата стойност на активите на компаниите превръща Групата на КВС в България в най-голямата интегрирана финансова група, обслужваща над 2.5 млн. клиенти.

Корпоративната стратегия на КВС Груп се основава на четири стълба:

  • Поставят клиентите в центъра на всичко, което правят.
  • Стремят се да предлагат уникални банкови и застрахователни услуги.
  • Фокусират се върху дългосрочното развитие на групата за постигане на устойчив и доходоносен растеж.
  • Приемат изключително сериозно отговорността към обществото и местните икономики.
 

Нарекли са корпоративната си култура ПЕРЛА, зад която се крият:

П
Представяне

Е
Енергизиране

Р
Реагиране на клиентските нужди

Л
Лична отговорност

А
Адресиране на местните условия

Продукти на KBC Банк България

Потребителски кредити

Жилищни кредити

Студентски кредити

Овърдрафт

Стандартни кредити за Вашия бизнес

Земеделски кредити

Кредити за собственици на фирми

Кредити за медицински лица

Търсите най-изгодните оферти за кредитиране или рефинансиране?

Поискайте консултация