Super Credit е част от

Необезпечен овърдрафт за активни клиенти от KBC Банк България

Необезпечен овърдрафт, базиран на банковите обороти.

5/5 — от 5 отзива

Продуктът е предназначен за оборотни средства, като закупуване на материали и стоки, покриване на текущи задължения към доставчици и други.

Детайли

Параметри на кредита
Размер До 500 000 BGN / 250 000 EUR в зависимост от реализираните обороти в KBC Банк или в друга банка
Валута BGN и EUR
Бизнес история Мин. 24 месеца
Срок 12 месеца
Лихва Формира се на база 1-месечен Euribor (за кредити в евро), респективно краткосрочен лихвен процент по статистика на БНБ (за кредити в лева) плюс надбавка, определена индивидуално в зависимост от размера, валутата, срока и обезпечението по искания кредит.
Изплащане Възможност за многократно револвиране на кредита.
Такси Съгласно Тарифата за такси и комисионни на банката за юридически лица.
При обезпечените кредити има и съпътстващи разходи, свързани с учредяване на обезпечението - за пазарна оценка, ипотека, издаване на удостоверения и други.

"Ние поемаме ангажимента да Ви помогнем за да получите най-изгодните условия за финансиране."

Отправете запитване за

Необезпечен овърдрафт за активни клиенти от KBC Банк България