Super Credit е част от

Жилищен кредит от KBC Банк България

Готови ли сте за емоцията от Вашия първи дом или от Вашия по-просторен дом? Имате ли нужда да рефинансирате текущия Ви кредит от друга банка?

5/5 — от 5 отзива

За Вашето ново начало, за Вашия идеален дом.

Детайли

Параметри на кредита
Максимален размер 800 000 BGN / 400 000 EUR
Минимален размер 10 000 BGN /5 000 EUR
Валута BGN или EUR
Срок До 30 год.
Такси
Такса за разглеждане на документи и оформяне на обезпечението

До 100 000 BGN/50 000 EUR вкл.: 200 BGN/ 100 EUR
От 100 001 BGN/ 50 001 EUR до 250 000 BGN/ 125 000 EUR вкл.: 450 BGN/225 EUR
Над 250 001 BGN/125 001 EUR: 700 BGN/350 EUR

Месечна такса за обслужване на сметка За всеки ден 5.90 BGN / 3.02 EUR
Такса за откриване на разплащателна сметка 5 BGN / 2.50 EUR
Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка 4.50 BGN / 2.50 EUR

 

Представителен пример

Жилищен кредит с фиксиран лихвен процент за 6 месеца
Годишен лихвен процент 2.95% фиксиран лихвен процент за първите шест месеца и РЛП+2.85 пункта надбавка за оставащия срок на кредита
Размер на кредита 150 000.00 BGN
Срок на кредита 360 месеца
Месечна погасителна вноска през първите 6 месеца 628.37 BGN
Обща дължима сума 257 676.59 BGN
Годишен процент на разходите (ГПР) 4.09%
Допълнителни условия

Условията са валидна при:

  • Превод на работната заплата в банката.
  • Ползване на Сметка За всеки ден.
  • Сключване на застраховка на кредитни вноски – пакет Сигурност ПЛЮС за срока кредита.
  • Регистрация за KBC Online Bulgaria или мобилнотo банкиране KBC Mobile Bulgaria.

"Ние поемаме ангажимента да Ви помогнем за да получите най-изгодните условия за финансиране."

Отправете запитване за

Жилищен кредит от KBC Банк България