Super Credit е част от

Статия в pariteni.bg: Как да получим кредит за имот в строеж

Заемите с обезпечение на етап „груб строеж“ най-често се отпускат на траншове.

При растящите цени на имотите в София и другите големи градове на страната и засиленото жилищно строителство, все по-често се осъществяват покупки на имот „на зелено“.

При голяма част от тях за осигуряване на средствата се използва банков кредит. Какви са особеностите при този вид жилищен кредит, обясняват от Асоциация на кредитните посредници в България.

На какъв етап е възможно финансиране от банка

Клиентът трябва да знае, че банката ще приеме имота за обезпечение по кредита само след достигане на определен етап на строителство, а именно – приемане на Акт 14 и последващото го Удостоверение по чл. 181 от ЗУТ. Това е и етапът, в който най-рано може да се сключи окончателен договор с инвеститора под формата на нотариален акт.

Всички суми, които инвеститорът изисква да се заплатят по-рано, клиентът трябва да осигури самостоятелно. В случай, че не разполага с необходимите средства, може да ползва потребителски кредит или ипотечен кредит с обезпечение друг имот.

Схема на плащане

Кредитите с обезпечение на етап „груб строеж“ най-често се отпускат на траншове – спрямо отделните етапи от завършеност на обекта. Затова е много важна договорената с инвеститора схема на плащане. Тя трябва да съответства на възможностите за финансиране от банките. Трябва да се има предвид, че банките обикновено искат да има задължително плащане към инвеститора след получаване на разрешението за ползване (Акт 16), което е и в интерес на клиента. Банките се съобразяват освен с предварителния договор, сключен с инвеститора, с пазарната оценка на имота, предлаган за обезпечение.

Пазарна оценка и процент на финансиране

Специфичното при този вид кредити е, че експертът оценител дава повече от една оценка: текуща – към достигнатия етап на строителните работи, и прогнозна –  колко ще струва имотът при получаване на разрешение за ползване (Акт 16). Тези оценки са определящи за максималния размер на отделните траншове и на целия кредит.

Процентът на финансиране варира при различните банки – от 55% до 85% от текущата пазарна стойност към Акт 14. Най-често на Акт 16 се доплаща продажната цена към инвеститора, като някои банки отпускат на клиента и допълнителни средства за довършителни работи. Финансирането може да достигне и до 95% от пазарната стойност към Акт 16. Необходим е опит, за да се избере банка, която ще може най-пълно да отговори на договорената схема на плащане.

Надежден строител

Покупката на незавършен имот все пак крие известни рискове. Колкото по-доказан и надежден е инвеститорът, толкова по-малък е рискът за клиента. За да финансират желания от клиента имот, банките проверяват надеждността на строителя – изискват да има определен брой вече завършени обекти, фирмата да не е в несъстоятелност, да няма заведени дела и т.н. Някои банки поддържат списъци с доказани инвеститори, като ги актуализират периодично. Нашият опит със сделки на клиенти с доказани инвеститори показва, че в такива случаи банките проявяват необходимата гъвкавост и по отношение на схемите на плащане.

Затова препоръчваме на клиентите си да избират внимателно и да купуват имоти „на зелено“ от доказани инвеститорски и строителни фирми.
SUPER CREDIT - Кредитен център е действащ член на Асоциация на кредитните посредници в България.
Публикуваната статия е превод / преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се със SUPER CREDIT, за да получите разрешение.

Още от Полезно