Super Credit е част от

Статия в acib.bg: Какво трябва да знаем, когато искаме да изтеглим кредит?

Тегленето на кредит е важна стъпка, която изисква много мислене и вземане предвид на редица фактори свързани с вида, целта, срока на кредита, както и изчисляване на подходящата сума, която човек е способен да изплаща, спрямо доходите си.

Кредитните консултанти най-често се сблъскват с лица, желаещи да вземат ипотечен кредит, тъй като при него изискуемите от банката документи са много повече от тези за потребителски.

На първо място е определяне на типа кредит, от който имате нужда. Най-основните са потребителски, ипотечен и инвестиционен, като всеки от тях има своите особености и изисквания, в зависимост от това, дали са за физическо или юридическо лице. 

След като сме определили типа кредит е необходимо да разберем каква точно е целта на закупуване на имота. Има различни варианти, като основните два са следните:

  • Купуване на жилище за лично ползване от даден човек или цяло семейство
  • Купуване на жилище с инвестиционна цел. То може да бъде препродадено на по-висока цена или да бъде отдадено под наем – дългосрочно или чрез Airbnb. В този случай парите които се получават за отдаването на имота биха послужили за покриване на вноската по ипотечния кредит

Следващата стъпка е да се анализират доходите на лицето/лицата, които ще вземат кредит и да се определи каква е разумната сума, която банката да отпусне. Трябва да се пресметне каква месечна вноска са способни да плащат кредитополучателите, за да им остават достатъчно средства за нормален живот и покриване на месечните разходи. Банката не би отпуснала кредит с невъзможна за покриване вноска спрямо средностатистическите месечни доходи на населението. Фактор при определяне на вноската е желания от лицата срок на кредита. Винаги трябва да се има предвид, че колкото по-дълго изплащаме кредита, толкова повече пари ще върнем на банката. Но в някои случаи съкращаване на срока твърде много увеличава месечната вноска и тя става непосилна за изплащане, което следва или да се намали срока на кредита, или за да не се оскъпява твърде много – да се намали сумата, която ще бъде изтеглена.

Лихвеният процент е следващият основополагащ фактор при тегленето на кредит. Винаги трябва да бъдем наясно на каква база се определя лихвата, както и дали тя може да се промени в годините в наша полза или в полза на банката, при промяна на макроикономическите условия. Също така, при сравняване на оферти от различни банки, трябва да знаем, че не винаги най-ниската лихва е най-добрият кредит, а има множество други проценти или скрити условия.

Изключително полезно би било кредитополучателите да бъдат наясно с това дали имат възможност за предсрочно погасяване и при какви условия. Често се случва хората да не са наясно и да биват глобявани, защото не е минал необходимият според договора период. Следващ съвет е да се доверяваме на наложени банкови институции с репутации, които са лицензирани от БНБ. Много хора се доверяват на компании за бързи кредити, при които условията са по-неизгодни, но всички биват одобрявани без десетките документи, които банките изискват и условия, на които хората трябва да отговарят.

При теглене на ипотечен кредит трябва да сме наясно, че цялата документация около имота, който желаем да заложим трябва да бъде изрядна и легитимна, тъй като кредитора ще разследва и откаже кредита, ако има някакви нередности.

На последно място е едно почти незначително условие, което повечето банки изискват, а именно, заплатата на кредитополучателя да бъде превеждана в сметка в същата кредитна институция.

SUPER CREDIT - Кредитен център е действащ член на Асоциация на кредитните консултанти в България.
Публикуваната статия е превод / преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се със SUPER CREDIT, за да получите разрешение.

Още от Полезно