Super Credit е част от

Статия в acib.bg: Какви разходи да предвидите при закупуване на собствено жилище?

С решението да закупите собствено жилище идват много повече такси от еднократната пазарна цена на имота. Тези такси трябва да бъдат изчислени предварително и Вие трябва да сте напълно наясно с тях. В случай, че изпитвате затруднения винаги може да се възползвате от безплатните услуги на кредитен консултант.

Покупката на собствено жилище често е невероятно приключение, съпътствано от не малко разходи.

Много хора се фокусират над продажната цена на жилището и забравят за непредвидените разходи. Ако сте взели решение да закупите имот, то Вие трябва да сте наясно с всички допълнителни такси и разходи, свързани със сделката, за да не бъдете изненадани на финала.

Напълно възможно е Вашите разходи да варират спрямо подхода, който сте предприели.

Няма как да разгледаме всяка възможна ситуация, тъй като допълнителни такси могат да изникнат във всеки един момент. Днес ще споделим с Вас основните разходи, които могат да съпътстват покупката на жилището.

Комисиона за брокер

Често купувачите използват услугите на брокер. Всяка агенция има различна такса, но обикновено тя представлява процент от договорената цена на имота, който закупувате. Обикновено процентът може да стигне до 3.6%. Нашият съвет е да се запознаете с договорите таксата предварително, за Ваше собствено спокойствие.

Самоучастие

В случай, че закупувате жилище с помощта на ипотечен кредит, то Вие трябва да отделите сума за самоучастие в покупката. Тази сума се изисква от банките като буфер, в рамките на който според банката цената може да варира в бъдеще. Ако пазарът е стабилен, то тази сума ще бъде ниска. Но, ако пазарът е променлив, или се очаква криза, то сумата може да бъде по-висока.

Обикновено банките изискват 15-20% от пазарната цена, но ако клиентският ви профил е достатъчно добър вие може да се договорите и на 10% самоучастие. Отново ще ви посъветваме да имате тази сума предвид, тъй като в повечето случаи не е малка.

В случай, че ще се възползвате от услугите на банка то трябва да заплатите и такса за пазарна оценка. Тя варира между 120 и 150лв.

Нотариални такси

Нотариалните такси са неизбежен разход при закупуването на жилище. Те се определят от цената на имота, неговото строителство и спрямо тарифата за нотариални такси. Не може да завършите сделката и да прехвърлите даден имот без присъствие на нотариус.

Най-често въпросните такси се поемат от купувача, но това подлежи изцяло на договаряне между продавач-купувач. Добра практика е да се подели сумата, което е финансово изгодно за вас, тъй като сумите не са малки.

Точната сума се дефинира от Тарифата към Закона за Нотариусите и Нотариална Дейност. Минималната нотариална такса при имотна сделка е 60 лева, в случай че имота е оценен до 100 лв. Ако жилището е оценено над 101 лева, то вие дължите твърда такса плюс процент от продажната цена на имуществото или от данъчната му оценка.

Ако имота се купува с ипотечен кредит и същия служи за обезпечение се дължи нотариална такса за учередяване на ипотека, която се изчислява като процент върху материалния интерес /размера на отпуснатия банков кредит/.

Местен данък

Местният данък за придобиване е такса, която не може да бъде избегната. Тя представлява процент от стойността на имотната сделка. Местният данък варира между 0,1% и 3% в зависимост от местонахождението на жилището.

Допълнителни такси

Има още няколко допълнителни такси, които трябва да знаете преди да закупите жилище. Част от тях не са високи, но все пак са разход, който е добре да предвидите.

  • Такса към Агенция по вписванията- трябва да заплатите фиксирана такса от 0,1% от продажната цена на имуществото.
  • Удостоверение за семейно положение- обикновено се заплаща само административна такса от 10лв.
  • Удостоверение за липса на данъчни задължения
  • Такса на банката-кредитор – в случай, че се възползвате от услугите на банка, то трябва да знаете, че ще заплатите еднократна такса при усвояване на кредита. Тя варира между 0 лева и 0,25% от размера на кредита.
  • Юридическо обслужване- тази такса се заплаща отново в случай, че използвате банкови услуги и може да стигне до 200лв.
  • Такса за изготвяне на пазарна оценка, която е необходима в случай, че купувате с банков кредит
Напълно наясно сме, че всички тези такси може да Ви объркат. Закупуването на жилище може да бъде трудно начинание, затова ви препоръчваме да се възползвате от услугите на независим кредитен консултант. Той ще Ви помогне във всяка стъпка, включително и в изчисляването на финалната сума, която ще дължите.
SUPER CREDIT - Кредитен център е действащ член на Асоциация на кредитните консултанти в България.
Публикуваната статия е превод / преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се със SUPER CREDIT, за да получите разрешение.

Още от Полезно