Super Credit е част от

Пощенска банка

Банката е водещ фактор в нововъведенията и формирането на тенденциите в банковия сектор в страната през последните години и е многократно награждавана за своите иновации.

5/5 — от 5 отзива

Пощенска банка развива редица проекти, свързани със социална отговорност и устойчивото развитие на бизнеса и обществото.

Пощенска банка, с юридическо име "Юробанк България" АД, e четвъртата по активи банка в България, с широка клонова мрежа в цялата страна и значителна клиентска база от граждани, фирми и институции.

Пощенска банка има дългосрочен кредитен рейтинг BBB, стабилна перспектива, потвърден през юни 2021 г. от Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР).

Пощенска банка има 30-годишно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Банката е водещ фактор в нововъведенията и формирането на тенденциите в банковия сектор в страната през последните години и е многократно награждавана за своите иновации. Пощенска банка заема стратегическо място в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в България. Тя е един от лидерите на пазара на кредитни и дебитни карти, жилищното и потребителско кредитиране, спестовните продукти, както и по отношение на продуктите за корпоративни клиенти – от малки фирми до големи международни компании с присъствие в страната. Банката е с една от най-добре развитите клонови мрежи и модерни дигитални канали за банкиране.

Пощенска банка само за няколко години осъществи две успешни сделки като придоби и интегрира за рекордно кратко време първо Алфа Банк - клон България, а след това и Банка Пиреос България. Те са поредната стъпка за затвърждаването на  позицията ѝ на системна за пазара банка и за разширяването на клиентската ѝ база.

Пощенска банка развива редица проекти, свързани със социална отговорност и устойчивото развитие на бизнеса и обществото. Банката е активен член и работи в подкрепа на инициативи на КРИБ, AmCham, НВСВ, Асоциация на банките в България, "Борика" АД, сдружение "Ендевър България", Българския форум на бизнес лидерите, сдружение "Български дарителски форум", фондация "Атанас Буров", Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Българската асоциация на рекламодателите и Българска Финтек Асоциация.

Пощенска банка е член на Юробанк Груп. Юробанк Груп е динамична банкова организация, която оперира в шест страни, притежава общо активи в размер на 70.9 млрд. евро и 11 329 служители. Основана през 1990 г., Групата продължава динамичния си растеж със стабилни и решителни стъпки, фокусирайки се върху разнообразните нужди на своите клиенти.

Юробанк заема стратегическа позиция в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в Гърция, България и Сърбия, предлага премиум услуги за управление на активи в Кипър, Люксембург и Лондон.

Мисията на екипа:

"Ние сме динамично развиваща се банка, която подкрепя идеите и мечтите на своите служители, клиенти и партньори във всеки етап от живота им. Ценим доверието, качеството и ефективността. Споделяме добрия пример и нестандартните идеи. Уважаваме отговорното и справедливо отношение, личния принос и екипния дух. Работим с грижа за човека, обществото и природата и създаваме нов финансов свят, който съчетава най-доброто от традиционното и дигиталното банкиране. Заедно намираме успешните индивидуални решения за Вашето утре."

Визията за развитие на Пощенска банка:

"Да бъдем най-бързо развиващата се, най-предпочитаната и сигурна  финансова институция, която прави традиционното банкиране модерно и напълно достъпно." 

Ценностите, които водят екипа:
 • Иновативност - Започваме там, където другите спират.
 • Емпатия - Гледаме хората в очите чуваме ги със сърцата.
 • Справедливост - Подреждаме света по справедлив начин.
 • Социална отговорност - Мислим в множествено число. Успяваме като едно цяло.
 • Екипност - Любимият ни цвят? Всички заедно.
 • Уважение - В нашия свят всеки е важен.
 • Доверие - Капиталът, който увеличаваме всеки ден.
 • Ефективност - Постигаме целите си. Винаги.
 • Креативност - "Невъзможно" е любимото ни предизвикателство.
 • Качество - Владеем съвършенството.
Харта на клиента от екипа на Пощенска банка: 

"Ние служителите на пощенска банка, поемаме ангажимента"

 • Да Ви помагаме да вземете правилното за Вас финансово решение, а не просто да Ви предлагаме продукти.
 • Да провеждаме открита и прозрачна комуникация, като даваме ясна, точна и изчерпателна информация.
 • Да спазваме принципа на равнопоставеност и да не проявяваме субективно отношение, независимо от Вашите финансови познания и социално положение.
 • Да инвестираме в технологии и иновации, които подобряват нашите услуги и улесняват достъпа Ви до тях.
 • Да полагаме необходимите усилия, за да изпълняваме поетите от нас ангажименти.
 • Да направим нашите банкови услуги достъпни, бързи и удобни за Вас и Вашето семейство или бизнес.
 • Да бъдем любезни, коректни и всеотдайни, когато Ви обслужваме.
 • Да бъдем професионално подготвени, за да Ви бъдем максимално полезни.
 • Да търсим и да се съобразяваме с Вашето мнение само така можем да се усъвършенстваме обслужването, банковите процеси и предоставените продукти.
 • Да Ви посрещаме винаги с усмивка.

Продукти на Пощенска банка

Потребителски кредити

Потребителски кредит

Сега с овърдрафт без лихва за цяла година.

Научете повече

Потребителски кредит за обединение на задължения

Подайте искане за кредит за обединение на задълженията, с превод на работна заплата и се възползвайте от атрактивните предложения!

Научете повече

Автокредит

"ЕКО Авто кредит" за финансиране на изцяло електрически превозни средства при специални условия!

Научете повече

Потребителски кредит за бизнес обучение

Възползвайте се от отлична възможност за финансиране на обучение по бизнес програма в избрано учебно заведение в цял свят!

Научете повече

Потребителски кредит с ипотека

Увеличете разполагаемия си доход като обедините задълженията си с потребителски кредит с ипотека по програма "Повече днес" при промоционални условия.

Научете повече

Овърдрафт

0% лихва през първите 3 месеца от договора за кредит.

Научете повече

Студентски кредит

Търсите начин да финансирате образованието Ви, но нямате необходимите средства?

Научете повече

Потребителски кредит/овърдрафт "Еластика"

Ако имате спестявания и искате да ги запазите, но искате и да реализирате плановете си, възползвайте се от потребителски кредит/овърдрафт "Еластика".

Научете повече

Жилищни кредити

Кредити / Малък бизнес

Кредити / Корпоративни клиенти

Инвестиционни кредити

Кредити за лекари и стоматолози на свободна практика, клиники и аптеки

Оборотни кредити

Кредитна линия с иновативни условия

Нуждаете се от подкрепата на коректен партньор, с който да посрещате ежедневните предизвикателства пред бизнеса Ви?

Научете повече

Бизнес кредит

Кредитът е предназначен за посрещане на извънредни, нерегулярни нужди от оборотни средства.

Научете повече

Бизнес кредитна линия

Развивате Вашия бизнес и увеличавате пазарния си дял.

Научете повече

Овърдрафт

Възползвайте се иновативния бизнес овърдрафт.

Научете повече

Агро овърдрафт "Навреме"

Кредитът е предназначен за покриване на оборотни нужди на земеделски стопани или търговски предприятия, занимаващи се с производство на земеделска продукция и селскостопански дейности.

Научете повече

Бизнес лимит

Kредитният лимит Ви осигурява едновременно гъвкавост и стабилност. С него Вие разполагате със средства, които можете да ползвате в рамките на до 240 месеца под формата на различни кредити за оборотни средства: кредит на вноски, кредитна линия, овърдрафт, банкови гаранции, акредитиви и други.

Научете повече

Корпоративни клиенти / Факторинг

Търсите най-изгодните оферти за кредитиране или рефинансиране?

Поискайте консултация