Super Credit е част от

Акредитиви от Търговска банка Д

Форма на плащане, при която банката поема неотменим ангажимент да осъществи плащане за стоки и услуги в полза на бенефициента, съгласно предвидените в условията на акредитива документи и срокове.

5/5 — от 5 отзива

Предимства

  • Надеждна сигурна и престижна форма на разплащане;

  • Висока степен на сигурност за всички участници в търговската сделка;

  • Възможност за вносителя да зададе своите конкретни параметри по сделката;

  • Сигурност за плащане срещу представени в срок редовни документи;

  • Минимизира търговския риск от едностранно анулиране на договора;

  • Най-широко използваната форма на разплащане в международната търговия;

Видове

Импортен акредитив

Банката плаща на продавача само ако документите напълно съответстват на условията на акредитива.
Получаване на стоките в сроковете и при условията, предвидени в акредитива.
Консултациите на Банката гарантират сигурност и предимства в преговорите с доставчиците.

 Експортен акредитив

Гарантирано получаване на плащането от клиента при представяне на редовни документи.
Възможност за фиксиране на срокове в съответствие с посочените в договора.

Същност

  • Акредитивът представлява поет от Банката писмен неотменяем ангажимент за извършване на плащане в полза на бенефициент при представяне на определени документи и спазване на всички изисквания и срокове, посочени в акредитивните условия.

  • Дава висока степен на сигурност на всички страни участващи в търговската сделка, поради което е предпочитана форма на плащане.

Предназначение

Импортен акредитив

  • За бизнес клиенти-вносители на стоки от доставчици в чужбина и страната, с които нямат трайно установени търговски взаимоотношения.

Експортен акредитив

  • За бизнес клиенти-износители на стоки в чужбина и страната за нови клиенти, търгуващи на рискови и непознати пазари.

"Ние поемаме ангажимента да Ви помогнем за да получите най-изгодните условия за финансиране."

Отправете запитване за

Акредитиви от Търговска банка Д