Super Credit е част от

Райфайзенбанк

Райфайзенбанк е универсална търговска банка.

5/5 — от 3 отзива

Банката превръща постоянните иновации в изключително клиентско преживяване.

Райфайзенбанк е сред водещите универсални банки в страната, предлагаща банкови услуги във всички сегменти – корпоративно и инвестиционно банкиране, малки и средни предприятия, услуги за физически лица.

Райфайзенбанк (България) ЕАД е основана през юни 1994 г. по българския Закон за банките и кредитното дело, с пълен лиценз за работа в страната и чужбина. Банката е 100% собственост на Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ). РБИ е един от водещите доставчици на корпоративни и инвестиционни банкови услуги в Австрия и водеща универсална банка в Централна и Източна Европа (ЦИЕ).

Визия, Мисия и Ценности

Райфайзенбанк е сред водещите банки в страната. Предлага банкови услуги, отговарящи на професионалните стандарти и потребности на клиентите.

Мисия

Да превръщат постоянните иновации в изключително клиентско преживяване.

За клиентите

Постоянно се стремят да подобряват клиентското преживяване и да подпомагат клиентите да постигат повече в живота и бизнеса си.

За служителите

Ценят експертизата и създават работна среда, която насърчава сътрудничеството, творческите идеи и предприемаческия дух.

За акционерите

Стремят се да постигат устойчива и солидна стойност за акционерите.

За широката общественост

Действат социално отговорно като подпомагат дългосрочното благосъстояние на хората и бизнеса на пазара.

Ценности
Сътрудничество

Постигат много повече като работят един с друг, говорят помежду си, изслушват се и се подкрепят. Създават среда на взаимно разбирателство, уважение и доверие.

Насърчават разнообразието. Заедно с колеги, партньори и клиенти постигат повече, отколкото сами.

Проактивност

Вярват в бъдещето и гледат напред. Управляват промяната. Концентрират се върху възможностите, а не върху невъзможното. Заменят нерешителността с решителност, реакцията с действие.

С решителност и непоколебимост променят нещата. Дори малкият напредък всеки ден води до големи резултати.

Учене

Ученето означава личен напредък. Учат се от опита, образованието и споделянето. Експериментирането и прилагането на нови знания може да включва и несполука. Но неуспехът може да бъде добър учител, ако се учим от грешките си.

Любопитството и ученето помагат да бъдат иновативни.

Отговорност

Когато всеки поема отговорност, може да постигне много. Заедно и поотделно стоят зад решенията си.

Отговорни са за резултатите от работата. Винаги мислят за последствията от действия си.

Отговорни членове на обществото и изграждат устойчив бизнес.

Рейтинг от международна агенция Фич
  • Рейтинг: Фич

  • Дългосрочен: BBB/отрицателна перспектива

  • Краткосрочен: F2

Райфайзенбанк е  добре интегрирана в местната финансова и банкова инфраструктура.

Банката е:
  • Член на БИСЕРА – Банкова интегрирана система за електронни разплащания

  • Член на БОРИКА (българският национален картов оператор)

  • Член на системата за международни разплащания S.W.I.F.T.

  • Член на Българската фондова борса

  • Член на българския Централен депозитар

  • Лицензирана от БНБ първичен и вторичен дилър на Държавни ценни книжа

  • Лицензирана от Комисията за ценни книжа и фондови борси инвестиционен посредник

Като част от международна банкова група Райфайзенбанк (България) EАД използва широка мрежа от банки кореспонденти, което й дава бърз и ефикасен достъп до световните финансови пазари (САЩ, Западна Европа, Азия).

 
 

Продукти на Райфайзенбанк

Потребителски кредити

Ипотечни кредити

Студентски кредити

Овърдрафт

Финансиране / Стандартни кредити

Финансиране / Земеделски кредити

Финансиране / Кредити за собственици на фирми

Финансиране / Кредити за медицински лица

Финанасиране / Корпоративни клиенти

Финансиране / Корпоративни клиенти / Оборотно финансиране

Финансиране / Специализирани продукти

Търсите най-изгодните оферти за кредитиране или рефинансиране?

Поискайте консултация