Super Credit е част от

Агрокредит за покупка на земеделска земя от KBC Банк България

KBC Банк Ви предлага специализиран кредит за покупката на земеделска земя, който Ви позволява да заместите постоянния разход за рента с вноски по банков кредит.

5/5 — от 5 отзива

Продуктът е подходящ за Вас, ако се занимавате със земеделие или животновъдство и желаете да разширите Вашето стопанство.

Предимства

Висок процент на финансирането

Висок процент на финансирането, базирано на пазарна оценка на закупуваната земеделска земя.

Обезпечение под формата на земеделска земя

За обезпечение служи само закупуваната земеделска земя, без нужда от допълнително обезпечение.

Атрактивни ценови условия

Атрактивни ценови условия и възможност за ползване при преференциални условия на допълнителни некредитни и застрахователни продукти.

Погасяване при индивидуален погасителен план

Възможност за погасяване при индивидуален погасителен план, съобразно приходите от дейността.

Заменяне на плащането на рента с вноска по кредит

Заменяте плащането на рента с вноска по кредит за покупка на собствена земя.

 

Банката не финансира земя, която попада в защитените зони от екологична мрежа Натура 2000.

 

Детайли

Продуктът е подходящ за вас, ако се занимавате със земеделие или животновъдство и желаете да разширите вашето стопанство. Предоставя се под формата на срочен кредит за срок до 10 години за закупуване на земеделска земя от I до V категория на територията на страната.

 

Параметри на кредита
Размер До 1 000 000 BGN / 500 000 EUR
Валута BGN и EUR
Бизнес история Мин. 12 месеца
Срок До 10 години
Гратисен период До 6 месеца
Лихва Формира се на база 1-месечен Euribor (за кредити в EUR), респективно краткосрочен лихвен процент по статистика на БНБ (за кредити в лева) плюс надбавка, определена индивидуално в зависимост от размера, валутата, срока и обезпечението по искания кредит.
Обезпечение Основното обезпечение по кредита е закупуваната земеделска земя. В зависимост от размера на кредита и спецификата на закупуваната земеделска земя, страните договарят индивидуалната структура на предлаганите обезпечения по конкретния кредит.
Изплащане Срочни кредити - равни вноски по главницата и съответната за периода лихва върху остатъка по главницата.
Възможност за определяне и на гъвкав погасителен план, съобразен със сезонния характер на бизнеса.
Срок за отговор До 5 работни дни.
Такси и комисиони Съгласно Тарифата на банката.

"Ние сме до Вас, за да Ви помогнем и да спестите време, енергия и пари."

Отправете запитване за

Агрокредит за покупка на земеделска земя от KBC Банк България