Super Credit е част от

Кредит, обезпечаващ издаването на банкови гаранции от KBC Банк България

Кредитен лимит, обезпечаващ издаването на банкови гаранции за плащане, възстановяване на аванс, участие в търг, добро изпълнение, митнически задължения и други ваши специфични нужди.

5/5 — от 5 отзива

Предимства: Индивидуален подход; Без налична форма за обезпечаване на задълженията към бизнес партньори; Не депозирате лични средства при вашия партньор.

Детайли

Параметри на кредита
Срок До 60 месеца
Валута BGN и EUR
Обезпечение Приемливи обезпечения: недвижими имоти, дълготрайни материални активи и други приемливи, съгласно политика на KBC Банк за финансиране на малки предприятия.
Ценови условия Преференциални ценови условия в зависимост от типа кредит и предоставеното обезпечение.
Такси Съгласно Тарифата за такси и комисионни на банката за юридически лица.
При обезпечените кредити има и съпътстващи разходи, свързани с учредяване на обезпечението - за пазарна оценка, ипотека, издаване на удостоверения и други.

"Ние поемаме ангажимента да Ви помогнем за да получите най-изгодните условия за финансиране."

Отправете запитване за

Кредит, обезпечаващ издаването на банкови гаранции от KBC Банк България