Super Credit е част от

Срочен необезпечен кредит от KBC Банк България

Реализирайте личните си планове.

5/5 — от 5 отзива

Срочният необезпечен кредит ви дава възможност лесно да реализирате личните си планове. С него можете да ремонтирате жилище, закупупите ново обзавеждане или автомобил, платите образование, организирате празненство/почивка или покриете други лични разходи.

Предимства

Индивидуален подход

Финансиране, съобразено с нуждите ви

Бърза процедура

Атрактивни ценови условия

Детайли

 

 • Параметри на кредита
  Размер До 200 000 BGN / 100 000 EUR Размерът на кредита е в зависимост от рейтинга по сделката и официалния годишен оборот на фирмата – обект на финансов анализ, собственост на кредитополучателя.
  Валута BGN и EUR
  Срок До 6 години
  Лихва Формира се на база 1-месечен/6-месечен Euribor (за кредити в евро), респ. краткосрочен/средносрочен лихвен процент по статистика на БНБ (за кредити в лева) плюс надбавка, определена индивидуално в зависимост от размера, валутата и срока по искания кредит.
  Изплащане Можете да изберете между два вида месечни погасителни вноски:
  • С анюитетни вноски - равни погасителни, включващи главница и лихва.
  • С намаляващи вноски - равни вноски по главницата и съответната за периода лихва върху остатъка по главницата.
  Допълнителни изисквания Необходимо е фирмата, собственост на кредитополучателя, да стане съдлъжник по кредита и да бъде клиент на KBC Банк като открие фирмена разплащателна сметка в банката.
  Такси Съгласно Тарифата на банката за физически лица.

"Ние поемаме ангажимента да Ви помогнем за да получите най-изгодните условия за финансиране."

Отправете запитване за

Срочен необезпечен кредит от KBC Банк България