Super Credit е част от

Кредит с фиксирана лихва за 3 или 5 години от KBC Банк България

Взели сте едно от най-важните решения – да купите свой дом! Осигурете на семейството Ви заслужения комфорт.

5/5 — от 5 отзива

Сега можете да го направите като ще имате възможността да изберете между две предложения за период, в който лихвата Ви няма да се променя!

Детайли

Параметри на кредита
Максимален размер 800 000 BGN
Минимален размер 10 000 BGN
Валута BGN
Срок До 30 год.
Годишен лихвен процент фиксиран за 3 г. 3.45 % фиксиран лихвен процент за първите 3 години и РЛП+2.85 пункта надбавка за оставащия срок на кредита.

Условията са валидни за кредити, исканията за които са подадени от 09.02.2023 г. до 31.03.2023 г., включително.
Годишен лихвен процент фиксиран за 5 г. 3.65 % фиксиран лихвен процент за първите 5 години и РЛП+2.85 пункта надбавка за оставащия срок на кредита.

Условията са валидни за кредити, исканията за които са подадени от 09.02.2023 г. до 31.03.2023 г., включително.
Такси
Такса за разглеждане на документи и оформяне на обезпечението До 100 000 BGN вкл.: 200 BGN
От 100 001 BGN до 250 000 BGN вкл.: 450 BGN
Над 250 001 BGN: 700 BGN
Месечна такса за обслужване на сметка За всеки ден 5.90 BGN

 

Представителни примери

Параметри  Жилищен кредит с фиксиран лихвен процент за 3 г.  Жилищен кредит с фиксиран лихвен процент за 5 г.
Годишен лихвен процент 3.45 % фиксиран лихвен процент за първите 3 години и РЛП+2.85 пункта надбавка за оставащия срок на кредита 3.65% фиксиран лихвен процент за първите 5 години и РЛП+2.85 пункта надбавка за оставащия срок на кредита
Размер на кредита 150 000 BGN 150 000 BGN
Срок на кредита 360 месеца 360 месеца
Месечна погасителна вноска през първите 3 години / 5 години 669.39 BGN 686.19 BGN
Общо дължима сума 260 229.17 BGN 263 483.21 BGN
Годишен процент на разходите (ГПР) 4.21% 4.34 %
Допълнителни условия

Условията са валидни при:

  • Превод на работна заплата в банката

  • Ползване на Сметка За всеки ден

  • Сключване на застраховка на кредитни вноски – пакет Сигурност ПЛЮС за срока кредита

  • Регистрация за KBC Online Bulgaria или мобилнотo банкиране KBC Mobile Bulgaria

Условията са валидни при:

  • Превод на работна заплата в банката

  • Ползване на Сметка За всеки ден

  • Сключване на застраховка на кредитни вноски – пакет Сигурност ПЛЮС за срока кредита

  • Регистрация за KBC Online Bulgaria или мобилнотo банкиране KBC Mobile Bulgaria

 

Представителният пример за кредит с фиксиран лихвен процент за 3 години

Представителният пример е изчислен за кредит за клиенти с превод на работна заплата, с анюитетни погасителни вноски, в размер на 150 000 лева, срок на изплащане 360 месеца, фиксиран лихвен процент за първите три години 3.45 %, за остатъка от срока на кредита плаващ на база Референтен лихвен процент + фиксирана надбавка, със сбор към настоящия момент 2.95 %, такса за разглеждане на документи и оформяне на обезпечението 450 лева, ползване на сметка За всеки ден с месечна такса 5.90 лева, ползване на застраховка на кредитни вноски пакет Сигурност плюс с месечна премия 64.50 лева, такса за оценка на недвижимия имот 120 лева, годишна премия за застраховка на недвижимия имот 180 лева при примерна стойност на имота 180 000 лева, нотариална такса за вписване на ипотека 150 лева.
По кредита са възможни допълнителни разходи, които не са включени в общия разход по кредита - нотариалните такси за учредяване на ипотеката.

Представителният пример за кредит с фиксиран лихвен процент за 5 години

Представителният пример е изчислен за кредит за клиенти с превод на работна заплата, с анюитетни погасителни вноски, в размер на 150 000 лева, срок на изплащане 360 месеца, фиксиран лихвен процент за първите пет години 3.65 %, за остатъка от срока на кредита плаващ на база Референтен лихвен процент + фиксирана надбавка, със сбор към настоящия момент 2.95 %, такса за разглеждане на документи и оформяне на обезпечението 450 лева, ползване на сметка За всеки ден с месечна такса 5.90 лева, ползване на застраховка на кредитни вноски пакет Сигурност плюс за срока на кредита с месечна премия 64.50 лева, такса за оценка на недвижимия имот 120 лева, годишна премия за застраховка на недвижимия имот 180 лева при примерна стойност на имота 180 000 лева, нотариална такса за вписване на ипотека 150 лева.
По кредита са възможни допълнителни разходи, които не са включени в общия разход по кредита – нотариалните такси за учредяване на ипотеката.

"Ние поемаме ангажимента да Ви помогнем за да получите най-изгодните условия за финансиране."

Отправете запитване за

Кредит с фиксирана лихва за 3 или 5 години от KBC Банк България